Business Intelligence - De fyra vanligaste frågorna - NAB Solutions Business Intelligence - De fyra vanligaste frågorna - NAB Solutions

Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Marketing från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Business Intelligence – De fyra vanligaste frågorna

Business Intelligence – De fyra vanligaste frågorna

05 februari 2020

Känns Business Intelligence krångligt? Vi vet att det råder en viss begreppsförvirring när det kommer till Business Intelligence och saker relaterade till det, men det behöver inte vara så komplicerat. För att se nyttan med verktyget behöver du inte förstå alla detaljer utan mer vad det kan göra för dig. Vi har här försökt besvara fyra av de frågor vi ofta får när det kommer till Business Intelligence eller BI, det är även fyra grundläggande frågor för att förstå begreppet.

Right facing arrow Fortsätt läsa
Business Central version 18 - läs om ett par av nyheterna redan nu!

Känns Business Intelligence krångligt? Vi vet att det råder en viss begreppsförvirring när det kommer till Business Intelligence och saker relaterade till det, men det behöver inte vara så komplicerat. För att se nyttan med verktyget behöver du inte förstå alla detaljer utan mer vad det kan göra för dig. Vi har här försökt besvara fyra av de frågor vi ofta får när det kommer till Business Intelligence eller BI, det är även fyra grundläggande frågor för att förstå begreppet.

Vad är egentligen Business Intelligence?

Business Intelligence är en samling metoder, tekniker och processer som används för att bättre förstå alla siffror som utgör vår verksamhet. BI-verktyger skapar något mer strategiskt användbart av det. Många gånger har organisationer mycket information (Big data) som hämtas, eller skulle kunna hämtas, från olika källor och när vi försöker greppa vad all data innebär blir det överväldigande. Att bara se massor av siffror rakt upp och ner, bringar sällan klarhet i vad de betyder och därför blir datan också oanvändbar att fatta strategiska beslut utifrån.

 

För att göra datan begriplig och användbar för personer som ska arbeta med den, integreras ett Business Intelligence verktyg till datakällorna. Verktyget samlar, behandlar och strukturerar data oberoende av datakälla sedan visualiseras alla siffror som överskådliga rapporter, diagram eller grafer. Dessa kan vi sedan enklare analysera för att upptäcka trender eller faktorer som påverkar verksamheten. Allt det här gör Business Intelligence-verktyget åt oss. Det är otroligt egentligen.

Behöver du Business Intelligence?

Business Intelligence är användbart för alla inom en organisation som arbetar med någon form av beslutsfattande. Det kan vara en ekonomichef, IT-chef, analytiker eller verksamhetens ledning som behöver få bättre kontroll på vad som sker. Sen kan såklart alla inom organisationen ta del av det BI-verktyget visar. Det är ett bra sätt att visualisera och på ett enkelt sätt förklara även för de som inte arbetar med siffror.

Är Business Intelligence avancerat för dig som användare?

Själva tekniken bakom ett BI-verktyg är väldigt avancerad och kräver särskild utvecklarbakgrund för att ta fram, men för det mesta är det inget vi behöver bry oss om. Investerar du i ett BI-verktyg är själva tekniken redan uppbyggd och ni tar bara del av fördelarna verktyget för med sig. Leverantören som levererar ert BI-verktyg brukar hjälpa till med både implementering och uppsättning så att allt fungerar som det ska.

Vad är nyttan för er om ni börjar att använda Business Intelligence?

När vi driver vår verksamhet framåt är det svårt att veta vilket beslut vi ska ta för att komma närmare vårt mål. Om vi arbetar med Business Intelligence behöver vi aldrig känna att vi gissar oss fram till våra beslut. Här får vi ett datadrivet underlag baserat på våra egna datakällor. Underlaget är sammanfattat åt oss och presenterat på ett visuellt sätt vilket gör informationen lättare att ta till sig. Vi får även allt samlat på ett enda ställe. Det ger oss en säkrare analys och vi kan urskilja trender eller faktorer, men också analysera nyckeltal som påverkar vår verksamhet. Det här ger bra stöd till verksamhetens beslutsfattande.

Vill ni veta hur ni kan komma igång med Business Intelligence i Business Central?Läs mer om Badger här