Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Effektivisera din detaljhandelsverksamhet med Dynamics 365 Business Central

Effektivisera din detaljhandelsverksamhet med Dynamics 365 Business Central

I hjärtat av varje framgångsrik detaljhandelsverksamhet ligger förmågan att anpassa sig snabbt till kundbehov och marknadsförändringar. Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) erbjuder en mångsidig och anpassningsbar lösning som kan revolutionera sättet detaljhandelsföretag arbetar på. Denna artikel lyfter fram hur BC kan skräddarsys för att möta de unika kraven inom detaljhandeln, optimera processer och förbättra kundupplevelsen.

Right facing arrow Fortsätt läsa

En plattform, oändliga möjligheter

Business Central är en allt-i-ett-lösning som hanterar ekonomi, försäljning, service och operationer. För detaljhandlare betyder detta en enda plattform som kan hantera allt från lagerhantering till kundrelationer och finansiell rapportering. Integrationen med andra Microsoft-produkter som Office 365 och Power BI erbjuder ytterligare anpassningsmöjligheter och insikter.

Anpassning för detaljhandeln

Centraliserad datahantering: BC sammanför data från olika delar av företaget, vilket ger en helhetsbild av verksamheten. Detta innebär att detaljhandlare kan fatta snabbare och mer informerade beslut baserat på realtidsinformation.

Kundrelationer: Genom att utnyttja BC:s CRM-funktionalitet kan detaljhandelsföretag skapa djupare och mer meningsfulla kundrelationer. Anpassade kundprofiler och köphistorik gör det möjligt att skapa personliga marknadsföringskampanjer och erbjudanden.

Lagerhantering: BC optimerar lagerhantering genom automatiserad efterfrågeprognos och påfyllnadslogik. Detta minskar både överflödigt lager och risken för lagerbrist, vilket leder till kostnadsbesparingar och förbättrad kundnöjdhet.

Finansiell översikt: Enkel tillgång till finansiell information och rapporter ger detaljhandlare möjligheten att noggrant övervaka kostnader, intäkter och lönsamhet. BC förenklar också efterlevnad och skattehantering genom att integrera med lokala regleringar.

E-handelsintegration: För detaljhandlare som arbetar både online och offline möjliggör BC en sömlös integration mellan fysiska butiker och e-handelsplattformar. Detta säkerställer enhetlig lagerstatus och kundinformation över alla försäljningskanaler.

Enklare arbetsdagar, bättre affärsresultat

Implementeringen av Business Central inom detaljhandeln innebär inte bara en förenkling av dagliga arbetsuppgifter utan också en möjlighet att skapa mer värde för både företaget och dess kunder. Genom att anpassa BC efter dina unika affärsbehov, kan du förbättra effektiviteten, öka kundnöjdheten och driva tillväxt.

Att välja Business Central är ett steg mot en mer integrerad, effektiv och kundcentrerad detaljhandelsverksamhet. Med dess omfattande funktionalitet och anpassningsmöjligheter står det klart varför så många detaljhandlare vänder sig till denna lösning för att förbättra sina verksamhetsprocesser och kundupplevelser.

Fler inlägg i samma kategori

18 juni 2024

Väv ihop Dynamics 365 med SharePoint

Right facing arrow Fortsätt läsa

18 april 2024

Fyra nyheter i Dynamics 365 Business Central

Right facing arrow Fortsätt läsa

12 mars 2024

Så förstår du vad dina kunder behöver!

Right facing arrow Fortsätt läsa
close
Hör av dig!

Osäker? Hör av dig så hjälper vi dig hitta rätt!

Vill du prata med en expert?

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i e-post.

Väv ihop Dynamics 365 med SharePoint

18 juni 2024

Att integrera Office 365 SharePoint med Dynamics 365 Business Central kan öka produktivitet och samarbete genom att synkronisera och automatisera dataflöden mellan de två systemen. Här är några steg och användningsområden för att uppnå detta:

Right facing arrow Fortsätt läsa

1. Dokumenthantering med SharePoint

Använd SharePoint för att spara och hantera företagsdokument som fakturor eller order. Detta gör det lättare för alla i teamet att hitta och arbeta med dessa dokument, oavsett var de befinner sig. 

 2. Automatisera arbetsflöden med Microsoft Power Automate

Skapa automatiska arbetsflöden med Microsoft Power Automate som skickar information från Business Central till SharePoint automatiskt. Detta kan till exempel vara att uppdatera en lista i SharePoint varje gång det finns nya uppgifter om kunder i Business Central. 

 3. Skapa anpassade appar med Microsoft Power Apps

Bygg egna appar med Microsoft Power Apps som använder information både från Business Central och SharePoint. Detta kan vara en app där kunder kan se sina senaste order och fakturor. 

 4. Rapportering med Power BI

Använd Power BI för att skapa rapporter och översikter som använder information från både SharePoint och Business Central. Detta hjälper till att förstå hur företaget presterar och kan visa viktiga detaljer om till exempel försäljning eller kundtrender. 

 5. Säkerhet och behörigheter

Se till att endast rätt personer har tillgång till viktig information genom att sätta upp rättighetsregler i både SharePoint och Business Central. Det är viktigt att hålla dessa uppdaterade för att skydda företagets data. 

Genom att använda dessa verktyg tillsammans kan ditt företag jobba mer effektivt och hålla alla uppdaterade med den senaste informationen! 

Fler inlägg i samma kategori

27 juni 2024

Effektivisera din detaljhandelsverksamhet med Dynamics 365 Business Central

Right facing arrow Fortsätt läsa

13 juni 2024

Så hållbarhetsarbetar du på ett litet företag som säljer tjänster!

Right facing arrow Fortsätt läsa

11 juni 2024

Microsofts stora AI-satsning i Sverige

Right facing arrow Fortsätt läsa
close
Hör av dig!

Osäker? Hör av dig så hjälper vi dig hitta rätt!

Vill du prata med en expert?

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i e-post.

Så hållbarhetsarbetar du på ett litet företag som säljer tjänster!

13 juni 2024

Att hållbarhetsrapportera som litet företag kan kännas svårt, säljer ditt företag dessutom tjänster och inga fysiska varor kan det kännas ännu svårare. För större företag med en leveranskedja och hundratals anställda kan det vid första anblick vara enklare att arbeta med hållbarhet eftersom det ofta finns tydliga risker. Nedan tipsar vi om olika områden alla företag kan utföra meningsfullt hållbarhetsarbete inom, även mindre företag utan produktion!

Right facing arrow Fortsätt läsa

Återvinning: Hur hanterar ni avfall på arbetsplatsen, finns det enkla möjligheter för
medarbetare att källsortera skräp?

Arbetsplats: Hur värmer ni era lokaler, vilket elavtal använder ni, har medarbetare
möjlighet att åka kollektivt till arbetsplatsen?

Inköp: Hur ser era inköp ut? Hur ofta köps exempelvis nya datorer, mobiltelefoner,
surfplattor eller andra elektroniska produkter med stort klimatavtryck in?

Resor: Hur ofta åker ni på konferenser eller affärsresor? Reser ni med bil, flyg eller tåg?
Drivs era tjänstebilar av miljövänliga drivmedel? Använder ni er av digitala hjälpmedel
som Teams för att undvika onödiga resor?

Därför är det viktigt att även ditt företag hållbarhetsredovisar!
Locka nya miljömedvetna kunder med en öppen hållbarhetsrapport som visar att just ert
företag är engagerade i att skapa en bättre framtid. Som litet företag som säljer tjänster
kan hållbarhetsarbete kännas meningslöst när avtrycket jämfört med större företag är
så pass litet. Men faktum är att hållbarhet är både stora och små insatser och allt spelar
roll, ingen åtgärd är för liten!

Fler inlägg i samma kategori

18 juni 2024

Väv ihop Dynamics 365 med SharePoint

Right facing arrow Fortsätt läsa

11 juni 2024

Microsofts stora AI-satsning i Sverige

Right facing arrow Fortsätt läsa

05 juni 2024

Därför ska ditt företag arbeta med Microsoft!

Right facing arrow Fortsätt läsa
close
Hör av dig!

Osäker? Hör av dig så hjälper vi dig hitta rätt!

Vill du prata med en expert?

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i e-post.

Microsofts stora AI-satsning i Sverige

Förra veckan meddelade Microsoft att företaget kommer investera 33,7 miljarder svenska kronor för att utöka sin moln- och AI-infrastruktur i Sverige under de kommande två åren.

Right facing arrow Fortsätt läsa

“Microsofts AI-satsning är riktigt spännande för både Sverige och NAB. Det öppnar upp för nya möjligheter till innovation och gör oss ännu starkare på den svenska och globala marknaden. Vi ser verkligen fram emot att vara en del av den här resan!” – Johan Adenmark, VD på NAB.

 

Varför denna investering?

Den växande populariteten för General AI har lett till en ökad efterfrågan på molntjänster. Detta har fått företag som Microsoft att investera miljardbelopp i att bygga datacenter runtom i Europa. Microsoft har tidigare gjort liknande investeringar i Storbritannien i november samt i Tyskland och Spanien i februari.

Utökning av datacenterkapacitet

Microsoft planerar att installera 20 000 av de mest avancerade grafikprocessorerna (GPUs) vid sina datacenter i Sandviken, Gävle och Staffanstorp. Dessa GPU:er kommer att snabba upp databeräkningar och är avgörande för att stödja avancerade AI-applikationer.

AI-utbildning och kompetensutveckling

Microsoft satsar stort på att öka AI-användningen i hela Norden, inklusive Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge. Målet är att utbilda 250 000 svenskar i AI-färdigheter inom olika organisationer, skolor, universitet, den offentliga sektorn och samhället i stort under en treårsperiod.

Betydelse för Sverige

Denna investering visar på Microsofts starka tro på Sveriges potential att bli en ledande AI-nation. Genom att utöka datacenterkapaciteten och erbjuda omfattande AI-utbildning bidrar Microsoft till att stärka både den tekniska infrastrukturen och kompetensen bland medborgare.

Microsofts satsning väntas inte bara lyfta Sveriges teknologisektor utan också inspirera och engagera individer och organisationer att aktivt delta i utvecklingen av framtidens AI-lösningar. Det är en spännande tid för Sverige, och Microsofts investering kommer säkerligen att ha långvariga positiva effekter på landets IT-sektor!

Fler inlägg i samma kategori

18 juni 2024

Väv ihop Dynamics 365 med SharePoint

Right facing arrow Fortsätt läsa

13 juni 2024

Så hållbarhetsarbetar du på ett litet företag som säljer tjänster!

Right facing arrow Fortsätt läsa

05 juni 2024

Därför ska ditt företag arbeta med Microsoft!

Right facing arrow Fortsätt läsa
close
Hör av dig!

Osäker? Hör av dig så hjälper vi dig hitta rätt!

Vill du prata med en expert?

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i e-post.

Därför ska ditt företag arbeta med Microsoft!

05 juni 2024

I dagens digitala värld är valet av affärslösning en kritisk faktor för alla företags framgång. Med en effektiv affärslösning sparar ni både tid och pengar och skapar möjligheten att växa och hantera utmaningar. Med en historia av innovation och ledarskap i teknikvärlden har Microsoft etablerat sig som en pålitlig partner för företag över hela världen. Genom att välja Microsoft får du tillgång till en mångsidig och kraftfull svit av produkter och tjänster som är utformade för att hjälpa dig med ditt företags unika behov.
Här listar vi några exempel på vilka fördelar just ditt företag kan uppleva om ni väljer att arbeta med Microsoft!

Right facing arrow Fortsätt läsa

Framtidssäkra er affärslösning

I IT-världen är förändring det enda konstanta. Det är som att stå på en gungande båt där vågorna aldrig stannar. Men mitt i detta kaos behöver företag en stabil hamn att ankra vid. Det är här Microsoft kommer in i bilden. Med Microsoft får ditt företag den stabila grunden det behöver för att navigera genom de snabbrörliga vattnen i teknikens värld. Oavsett om det handlar om att anpassa sig till nya trender, möta konkurrenternas utmaningar eller hantera oväntade hinder, kan du lita på Microsoft för att ge dig stabiliteten och säkerheten du behöver.

Genom att välja Microsoft kan du fokusera på det som verkligen är viktigt för din verksamhet utan att behöva oroa dig för att bli överrumplad av de senaste teknikskiften. Med en pålitlig partner vid din sida kan du vara säker på att du är redo att möta morgondagens utmaningar, oavsett vilka de må vara. Som del av Microsoft Dynamics 365-ekosystemet får företag tillgång till en omfattande uppsättning resurser, support och kontinuerliga produktuppdateringar. Detta innebär att företag kan dra nytta av nya funktioner och förbättringar över tid, vilket hjälper dig att hålla er konkurrenskraftiga och möta era affärsmål. Med Microsoft Dynamics kan ni ta er verksamhet till nästa nivå genom att arbeta smartare, effektivare och mer strategiskt.

Cybersäkerhet

Precis som det är viktigt att låsa och larma när du lämnar ditt kontor, är det lika viktigt att skydda er digitala affärslösning. Med Microsoft får du tillgång till världsledande cybersäkerhet som skyddar din verksamhet mot dataintrång på bästa möjliga sätt.  

Genom avancerade verktyg och funktioner erbjuder Microsoft Dynamics 365 företag möjligheten att skräddarsy var deras data lagras och hur den hanteras. Med hänsyn till den ökande betydelsen av dataskydd och efterlevnad av regelverk som GDPR erbjuder Microsoft regionala datacenter, vilket gör det möjligt för svenska företag att lagra sina data enligt svensk lagstiftning och i enlighet med GDPR-kraven.

Genom att välja Microsoft kan svenska företag dra nytta av avancerade säkerhetsfunktioner och verktyg som syftar till att skydda data och uppfylla de strikta kraven från myndigheter och branschregler. Detta skapar en tryggare miljö där företag kan fokusera på sin kärnverksamhet utan att kompromissa med säkerheten eller överträda lagstiftningen.

Utnyttja hela ekosystemet

Microsoft Dynamics 365 erbjuder en rad tillägg och utbyggnadsmöjligheter för att förbättra din nuvarande affärslösning. Exempelvis kan du med Power Apps och Power Automate skapa anpassade appar och lösningar som integreras sömlöst med Dynamics 365. Detta gör det möjligt att automatisera processer, skapa skräddarsydda användarupplevelser och fylla eventuella gap i din befintliga lösning.

Det bästa är att med Microsoft kan du enkelt anpassa din affärslösning efter dina behov. Du kan skala upp den precis så mycket som ditt företag behöver just nu. Men det är lika enkelt att lägga till nya funktioner och appar när ditt företag växer eller behoven förändras. Istället för att bli fast med en affärslösning som bara funkar idag, ger Microsoft dig flexibiliteten att även möta framtidens utmaningar.

Först med ny teknik

Microsoft har historiskt sett varit en pionjär inom teknikvärlden och har lanserat flera banbrytande innovationer genom åren. När du väljer att arbeta med Microsoft garanterar du att ditt företag har tillgång till den senaste tekniken som skapar de bästa förutsättningarna för er. Två exempel på Microsofts världsledande teknik är Cloud Computing och AI.

Cloud Computing: Microsoft Azure, företagets molnbaserade plattform, är en av de största inom branschen och erbjuder en mängd olika tjänster för att stödja utveckling, drift och hantering av applikationer och tjänster i molnet.

Artificiell intelligens: Microsoft har investerat kraftigt i forskning och utveckling av artificiell intelligens (AI) och erbjuder flera AI-drivna produkter och tjänster, som exempelvis Cognitive Services och Azure AI, för att stödja utvecklingen av intelligenta applikationer.

Med Microsoft får ni tillgång till kraftfulla verktyg och tjänster som hjälper er öka produktiviteten och förbättra er konkurrenskraft. Genom att välja Microsoft kan ni dra nytta av avancerade säkerhetsfunktioner, skräddarsydda tillägg och den senaste tekniken för att möta era affärsbehov, både nu och i framtiden. Med Microsoft som er partner är ni redo att ta er verksamhet till nästa nivå!

Fler inlägg i samma kategori

18 juni 2024

Väv ihop Dynamics 365 med SharePoint

Right facing arrow Fortsätt läsa

13 juni 2024

Så hållbarhetsarbetar du på ett litet företag som säljer tjänster!

Right facing arrow Fortsätt läsa

11 juni 2024

Microsofts stora AI-satsning i Sverige

Right facing arrow Fortsätt läsa
close
Hör av dig!

Osäker? Hör av dig så hjälper vi dig hitta rätt!

Vill du prata med en expert?

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i e-post.

Automatisera e-posthanteringen med Power Automate

04 juni 2024

Här lyfter vi ett exempel på hur en kundansvarig säljare saknade relevant information när försäljningsordern skulle skickas från Business Central till deras kund. En improviserad lösning hade byggts med nackdelen att samtliga e-postadresser blev synlig för kund, vilket inte var en bra sak, men att få information från försäljningsordern var viktigt för honom. Det fanns också önskemål om att få en kopia av det skickade e-postmeddelandet, inklusive eventuella bilagor, oavsett vilken säljare som skapade försäljningsordern.

Right facing arrow Fortsätt läsa

Att skapa en sömlös och effektiv kommunikation mellan säljare och kunder är viktigt för en framgångsrik försäljningsprocess men det är också en utmaning med informationsflöden eftersom det är så mycket information som hanteras av företag dagligen. Rätt person ska nås av rätt sak och det kräver smarta sätt att kommunicera mellan avdelningar.

 

En automatiserad e-postprocess byggdes för smidigare kommunikation

Så här fungerar det i Business Central. När försäljningsordern är klar skickas den automatiskt till kunden via en funktion i Business Central. Vid det här tillfället triggas nu Power Automate, en automatiserad process, som tar ut relevant information för att identifiera den ansvarige säljaren för den specifika kunden. Det skickade mailet vidarebefordras sedan till den ansvarige säljaren inklusive bilagor, och detta sker smidigt och automatiserat genom användning av Power Automate.

Ett bättre kommunikationsflöde mellan roller

Den automatiserade processen förbättrar inte bara kommunikationen mellan säljare och kund, utan löser också problemet med oönskad synlighet av e-postadresser. Genom att effektivisera den här delen av försäljningsprocessen skapas en smidigare och tryggare kommunikation, vilket i sin tur ökar effektiviteten och kundnöjdheten. 

Det här är ett tydligt exempel på hur teknologiska verktyg som Power Automate kan integreras i befintliga system för att lösa problem och optimera företagets dagliga verksamhet. Att automatisera e-posthanteringen i Business Central löstes inte bara det “akuta problemet” utan öppnade också upp för framtida möjligheter till ytterligare förbättringar inom försäljningsprocessen. 

Detta exempel illustrerar hur teknologiska lösningar kan göra företagsprocesser enklare och mer användarvänliga, vilket i slutändan leder till en förbättrad kundupplevelse. Är du intresserad av att lära dig mer om Power Automate? Klicka här!

Fler inlägg i samma kategori

28 maj 2024

Automatisera flöden med Power Automate

Right facing arrow Fortsätt läsa
close
Hör av dig!

Osäker? Hör av dig så hjälper vi dig hitta rätt!

Vill du prata med en expert?

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i e-post.

Hejdå papperskvitton!

03 juni 2024

Från och med den 1 juli 2024 behöver företag inte längre hålla kvar räkenskapsinformation som kvitton och fakturor i pappersform, så länge de är digitaliserade. Detta beslut från riksdagen innebär att företag kan säga hejdå till högar av pappersdokument och istället njuta av mer utrymme och tid! Med digital lagring blir bokföringen både smidigare och mer effektiv, vilket förenklar administrationen betydligt. Nu är det äntligen dags att omfamna en papperslös framtid och alla fördelar som kommer med den!

Right facing arrow Fortsätt läsa

Vad innebär den nya lagen?

Beslutet att slopa papperskvitton innebär flera fördelar för alla företag:

 1. Minskade Lagringskostnader: Företag behöver inte längre hyra extra utrymme för att lagra pappersdokument under lång tid.
 2. Ökad Effektivitet: Digitala dokument är lättare att söka efter, dela och hantera, vilket förbättrar arbetsflödet och sparar tid.
 3. Miljövänligt: Mindre användning av papper bidrar till miljövänliga rutiner och minskad pappersförbrukning.

Hur gör jag med gamla fysiska papperskvitton?

För befintliga papperskvitton och andra dokument som redan finns i fysisk form, kan ni exempelvis göra följande med:

 1. Digitalisera Dokumenten: Ta kort och spara de gamla pappersdokumenten digitalt. Se till att de digitala kopiorna är av hög kvalitet och lättlästa.
 2. Arkivera Säkert: Företaget kan sedan välja att förstöra de fysiska kopiorna eller fortsätta att lagra dem om de föredrar det, men det är inte längre ett krav om de digitala kopiorna är tillgängliga.
 3. Säkerhetskopiering: Se till att ha säkerhetskopior av alla digitaliserade dokument för att förhindra förlust av data vid tekniska problem.

Är digital bokföring verkligen säkert?

Ja, digital bokföring är med NABs produkter mycket säker eftersom vi alltid vidtar korrekta åtgärder för att skydda både er och vår data:

 1. Säkerhetsåtgärder: Vi använder starka lösenord, tvåfaktorsautentisering och andra avancerade säkerhetsprotokoll för att skydda tillgången till era digitala dokument.
 2. Säkerhetskopiering: Våra system säkerhetskopierar regelbundet data, vilket säkerställer att era dokument alltid är trygga och återställbara vid behov.
 3. Kryptering: Vi tillämpar kryptering för att skydda känslig information både under lagring och överföring.
 4. Revisionsspår: Våra lösningar inkluderar revisionsspårning som håller koll på vem som har tillgång till och ändrar dokument, vilket hjälper till att förhindra och upptäcka bedrägerier.

 

Sammanfattningsvis innebär de nya reglerna att företag kan övergå till en mer effektiv och miljövänlig hantering av räkenskapsinformation genom att digitalisera sina dokument. Detta kommer att minska behovet av fysisk lagring och förenkla administrativa processer. Och ja, digital bokföring är mycket säker, särskilt med NABs produkter. Med NABs produkter kan ni känna er trygga med att er digitala bokföring är både säker och pålitlig. Anpassa er till de nya reglerna och njut av en smidigare, säkrare och mer hållbar bokföringsprocess!

Fler inlägg i samma kategori

18 juni 2024

Väv ihop Dynamics 365 med SharePoint

Right facing arrow Fortsätt läsa

13 juni 2024

Så hållbarhetsarbetar du på ett litet företag som säljer tjänster!

Right facing arrow Fortsätt läsa

11 juni 2024

Microsofts stora AI-satsning i Sverige

Right facing arrow Fortsätt läsa
close
Hör av dig!

Osäker? Hör av dig så hjälper vi dig hitta rätt!

Vill du prata med en expert?

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i e-post.

Automatisera flöden med Power Automate

Vill du spara tid och fokusera på det viktigaste i ditt företag? Med Microsoft Power Automate kan du automatisera tråkiga och tidskrävande uppgifter på nolltid! Skapa skräddarsydda automatiseringar utan att behöva koda och låt tekniken göra jobbet åt dig. Låt oss ta steget in i framtiden av smidigt arbete tillsammans!

Right facing arrow Fortsätt läsa

Vad är Power Automate?

Med Power Automate kan du automatisera upprepade och tidskrävande uppgifter utan att behöva koda. Dra och släpp dina önskade åtgärder och villkor i det användarvänliga gränssnittet och se dina affärsprocesser flöda smidigt. Oavsett om det handlar om att integrera appar eller strömlinjeforma arbetsflöden, Power Automate har allt du behöver för att öka din produktivitet och spara tid.

7 anledningar varför ditt företag ska börja använda Power Automate

 1. Spara Tid och resurser: Med Power Automate kan du undvika att spendera tid på monotona och repetitiva uppgifter, vilket ger dig mer tid för det som verkligen betyder något.
 2. Enkel integration av datakällor: Anslut olika appar och plattformar för smidig och enkel överföring av information mellan olika system.
 3. Gör arbetsflöden smidigare: Skapa enklare arbetsflöden som hjälper dig att utföra uppgifter mer effektivt genom att automatisera delar av processen.
 4. Håll dig uppdaterad: Få omedelbara uppdateringar och meddelanden när något viktigt inträffar.
 5. Främja samarbete: Dela automatiserade arbetsflöden för att effektivisera arbetet och förbättra teamets samarbete.
 6. Minska risken för fel: Automatisering minskar risken för fel som kan uppstå vid manuella processer och hjälper dig hålla en hög kvalitet.
 7. Anpassa efter dina behov: Power Automate låter dig anpassa och ändra automatiserade arbetsflöden på ett smidigt sätt, så att de passar dina exakta affärsbehov och kan skalas efter behov.

Fler inlägg i samma kategori

04 juni 2024

Automatisera e-posthanteringen med Power Automate

Right facing arrow Fortsätt läsa

16 maj 2024

Bygg enkelt personliga appar med Power Apps!

Right facing arrow Fortsätt läsa

14 maj 2024

Upplev fördelarna med Power BI!

Right facing arrow Fortsätt läsa
close
Hör av dig!

Osäker? Hör av dig så hjälper vi dig hitta rätt!

Vill du prata med en expert?

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i e-post.

4 tips för att hitta rätt ERP-system!

21 maj 2024

Att välja det bästa ERP-systemet för ditt företag kan vara utmanande. Med så många olika mjukvaror och leverantörer att välja mellan kan det kännas som om du navigerar genom en djungel. Trots detta är ett effektivt ERP-system avgörande för företagets framgång i dagens moderna affärsklimat. Här kan du läsa om enkla tips för hur du väljer rätt ERP system för ditt företag!

Right facing arrow Fortsätt läsa

1. Definiera affärsbehov och mål

För att hitta det bästa ERP-systemet för ditt företag är det viktigt att börja med att fastställa era specifika affärsbehov och mål. Tänk på detta som grunden för er resa mot att implementera ett fullt fungerande ERP-system. Genom att tydligt definiera vad ni behöver och vilka mål ni har från början, kan ni se till att varje steg i processen bidrar till att uppfylla dessa mål på ett effektivt sätt.

Se till att dessa behov och mål är med i varje del av valet av ERP-system – från att jämföra olika alternativ till att anpassa och integrera den valda lösningen i er befintliga struktur. Genom att ha era behov och mål i åtanke hela vägen kan ni säkerställa att det valda ERP-systemet inte bara uppfyller era aktuella krav, utan också stödjer era långsiktiga mål.

2. Utför en noggrann analys av dina affärsprocesser för att förstå exakt vad du behöver från ett ERP-system

Innan du bestämmer dig för ett ERP-system, ta en ordentlig titt på hur era affärsprocesser fungerar. Det är viktigt att förstå vad ni behöver från systemet för att det ska passa era behov bäst. Fundera över hur ert dagliga arbete ser ut och hur det kan förändras i framtiden. Ge varje avdelning möjlighet att berätta vad de önskar från det nya systemet. Kanske finns det manuella processer som kan automatiseras eller sätt att minska felmarginalen i hanteringen av data. Genom att undersöka företaget noga och dokumentera era behov och önskemål sparar ni både tid och pengar i längden.

3. Gör en lista över de funktioner ni vill ert nya system ska innehålla och vilka funktioner som är viktigast för verksamheten

När ni har klargjort vad ni vill uppnå med ert system är det viktigt att tydligt skriva ner och kommunicera vilka specifika funktioner ert företag behöver att systemet löser. Det är också viktigt att tydligt dokumentera vilka funktioner som är viktigast och därmed bör prioriteras. Även detta kommer spara er både tid och pengar!

4. Be om demonstrationer och provkörningar för att se hur systemen fungerar i praktiken

För att få en bättre känsla för hur olika system fungerar i verkligheten är det bra att be om demonstrationer och provkörningar. På så sätt kan ni se systemen in action och bedöma hur de passar era behov. Det ger er också möjlighet att arbeta med systemet och upptäcka dess användarvänlighet och funktionalitet.

Genom att följa dessa steg kan du göra ett informerat beslut när du väljer ERP-system och hitta det som bäst passar din verksamhet!

Fler inlägg i samma kategori

18 juni 2024

Väv ihop Dynamics 365 med SharePoint

Right facing arrow Fortsätt läsa

13 juni 2024

Så hållbarhetsarbetar du på ett litet företag som säljer tjänster!

Right facing arrow Fortsätt läsa

11 juni 2024

Microsofts stora AI-satsning i Sverige

Right facing arrow Fortsätt läsa
close
Hör av dig!

Osäker? Hör av dig så hjälper vi dig hitta rätt!

Vill du prata med en expert?

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i e-post.

Microsoft Dynamics 365 har utsetts till det bästa ERP-systemet år 2024!

21 maj 2024

En testpanel hos Forbes Advisor har under året utvärderat ett flertal ERP-leverantörer baserat på 25 olika faktorer, och Microsoft Dynamics 365 kom ut som vinnare! Detta erkännande bekräftat Microsofts engagemang att leverera högkvalitativa lösningar som möter kunders individuella behov inom olika branscher. Med omfattande funktioner, sömlösa integrationsmöjligheter och fokus på innovation fortsätter Microsoft Dynamics 365 att vara ledande inom ERP-system.

Right facing arrow Fortsätt läsa

Läs mer om Forbes Advisors recension av Microsoft Dynamics  365 här! 

Vad är ett ERP system?

Ett ERP-system, eller Enterprise Resource Planning-system, är som en hjärna för ditt företag. Det är en mjukvara som hjälper dig att hantera och integrera viktiga delar av din verksamhet, som försäljning, inköp, lager, produktion, ekonomi och personalhantering, allt under ett och samma tak.

Med ett ERP-system kan du effektivisera och automatisera dina affärsprocesser, samordna olika avdelningar och få en helhetsbild av hur din verksamhet fungerar, vilket leder till ökad produktivitet, kostnadsbesparingar och bättre beslutsfattande.

Så hjälper ERP-system din verksamhet!

 1. Bättre effektivitet: Genom att automatisera rutinuppgifter och integrera olika affärsprocesser kan du spara tid och resurser.
 2. Ökad synlighet: Du får en tydligare bild av din verksamhet eftersom all information samlas på ett ställe, vilket gör det lättare att fatta informerade beslut.
 3. Förbättrad kundservice: Genom att ha snabb tillgång till kundinformation och orderhistorik kan du ge bättre service och snabbare svara på kundfrågor.
 4. Bättre lagerhantering: Genom att övervaka lager och prognostisera efterfrågan kan du undvika överskott eller brist på lager, vilket minskar förluster och förbättrar kundnöjdheten.
 5. Starkare ekonomisk kontroll: Du kan spåra kostnader, intäkter och andra ekonomiska data i realtid, vilket gör det lättare att hålla koll på företagets ekonomi och göra strategiska beslut.

Sammanfattningsvis hjälper ett ERP-system dig att work smarter, not harder!

Läs mer om hur du hittar rätt ERP-system som passar just ditt företag här!

Fler inlägg i samma kategori

18 juni 2024

Väv ihop Dynamics 365 med SharePoint

Right facing arrow Fortsätt läsa

13 juni 2024

Så hållbarhetsarbetar du på ett litet företag som säljer tjänster!

Right facing arrow Fortsätt läsa

11 juni 2024

Microsofts stora AI-satsning i Sverige

Right facing arrow Fortsätt läsa
close
Hör av dig!

Osäker? Hör av dig så hjälper vi dig hitta rätt!

Vill du prata med en expert?

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i e-post.