Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Integritet & Säkehet

Integritet & Cookies

Din integritet är viktig för oss och vi vill berätta vilka metoder vi använder och vilka uppgifter vår webbplats samlar in om dig.

När du använder formulären på webbplatsen för att skicka meddelanden till oss så skickas dina uppgifter till oss via mail. Trafiken mellan hemsidan och våra mailsystem är krypterad med SSL (SSL är en krypterad länk mellan en webbserver och en webbläsare. SSL ser till att all data som skickas mellan en webbserver och webbläsare förblir privat och krypterad). När vi tagit emot ditt meddelande sparas de uppgifter du lämnat i våra mailsystem och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund och/eller intressent. Vi använder lösenordsskyddade nätverk och datorer för att skydda dina uppgifter.

 

Dina personuppgifter kan komma att delas med samarbetspartners, så kallad tredje part, som behandlar personuppgifter för vår räkning. En sådan part kallas ett personuppgiftsbiträde och kan till exempel vara våra systemleverantörer, IT-tjänsteleverantörer eller molntjänstleverantörer. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om vi är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel vara till polisen eller annan myndighet.

Dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter

Du som kund eller potentiell kund har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har alltid rätt att:
Begära tillgång till dina personuppgifter
Begära rättelse av dina personuppgifter
Invända mot behandlingen av dina personuppgifter
Begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter.

Vi har dock rätt att neka radering om personuppgifterna behövs för att fullfölja avtal eller gällande lagkrav Begära rätten till dataportabilitet, vilket innebär rätten att få dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du rätt att när som helst lämna in klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Hos Datainspektionen hittar du även utförligare information om Dataskyddsförordningen och dina rättigheter. Vi behandlar dina personuppgifter i följande situationer:

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev för att ta emot utskick av relevant information och uppdateringar. När du fyller i ett formulär på vår hemsida för att du vill komma i kontakt med oss.

 

Dina personuppgifter kan komma att delas med samarbetspartners, så kallad tredje part, som behandlar personuppgifter för vår räkning. En sådan part kallas ett personuppgiftsbiträde och kan till exempel vara våra systemleverantörer, IT-tjänsteleverantörer, av oss anlitade molntjänsteleverantörer. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om vi är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel vara till polisen eller annan myndighet.

Kontakta oss

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig, nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan eller komma i kontakt med oss gällande frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post på info@nabsolutions.se.

Användning av cookies

Den här webbplatsen placerar cookies på din dator (om du accepterar det). En cookie är en textfil som innehåller information om hur du använder webbplatsen. Den här informationen använder vi enbart för att samla information om våra besökares surfvanor på vår egen webbplats, för att kunna få statistik om våra besökare och med den kunna förbättra webbplatsen som helhet. Den information vi använder för att se statistik samlas in anonymt och vi försöker aldrig identifiera våra besökare. Vidare använder vi ett Facebook- och LinkedIn-plugin, läs mer om det nedan.

 

Acceptera eller neka Cookies

Om du accepterar att vi placerar en cookie på din dator antar vi att du läst denna cookie-policy och accepterar att vi använder din information i enlighet med policyn. Du kan när som helst återvända till denna sida och ändra status på ditt godkännande.

Neka cookies

Du kan också ändra inställningar i din webbläsare så att denna och andra sajter nekas att spara cookies på din dator. Se gärna denna länk för mer information: http://www.youronlinechoices.eu/

 

Vilka sorts cookies använder nabsolutions.se?

Statistik/analys

Dessa cookies låter oss känna igen och räkna antal besökare på webbplatsen. Vi kan se hur länge en besökare stannar på sajten, vilka länkar som klickas och vilken länk besökaren klickade på för att komma till vår webbplats. Vi använder Google Analytics som extern tjänst i detta syfte. Vi har också en facebook pixel och en LinkedIn insight Tag på vår websida som också samlar in data om vilken typ av användare som besöker våra sidor.

 

Oavsett om ni accepterar cookies eller inte hoppas vi att ni trivs på vår webbplats och stannar ett tag. Tveka inte att höra av er om ni har några frågor, funderingar eller kommentarer.