Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / AI i Business Central Online

AI i Business Central Online

30 november 2023

I Microsoft Dynamics 365 Business Central Online kan man dra nytta av olika AI-funktioner för att förbättra effektiviteten och automatisera processer. Här är några exempel på AI-funktioner som kan användas:

Right facing arrow Fortsätt läsa
AI i Business Central Online

Intelligent automatisk fakturering:

Med hjälp av AI kan man automatiskt extrahera relevant information från inkommande fakturor, som leverantörsnamn, fakturabelopp och förfallodatum. Detta minskar manuell inmatning och sparar tid samtidigt som risken för fel minskas.

Intelligenta förutsägelser:

Man kan använda AI för att analysera historiska försäljningsdata och andra faktorer för att göra förutsägelser om framtida försäljning och lagerbehov. Detta hjälper företag att fatta mer informerade beslut om inköp, lagerhantering och produktionsplanering.

Automatiserad kundtjänst:

Genom att integrera Business Central Online med andra Microsoft AI-tjänster som Azure Bot Service kan företag skapa virtuella agenter och chatbots för att hantera vanliga kundtjänstfrågor. Dessa AI-drivna agenter kan svara på frågor, ge support och hantera ärenden, vilket frigör tid för kundtjänstpersonal att fokusera på mer komplexa ärenden.

Prediktivt underhåll:

Med AI-teknik går det att övervaka sensorer och maskindata för att identifiera eventuella problem eller avvikelser i utrustningen. Genom att använda prediktiva analyser kan systemet förutse underhållsbehov och ge rekommendationer om när och hur man ska utföra underhåll, vilket minskar risken för oplanerade driftstopp.

Intelligenta rapporter och analyser:

Business Central Online kan dra nytta av AI-algoritmer för att generera mer detaljerade och interaktiva rapporter och analyser. Genom att använda maskininlärning och datautvinning kan systemet identifiera trender, mönster och avvikelser i data och ge värdefull insikt för att fatta bättre affärsbeslut.

Dessa är bara några exempel på hur AI kan användas. Genom att integrera AI-teknik i affärsprocesserna kan företag förbättra effektiviteten, minska manuellt arbete och få bättre insikter för att driva sina verksamheter framåt.

Fler inlägg i samma kategori

11 juni 2024

Microsofts stora AI-satsning i Sverige

Right facing arrow Fortsätt läsa
AI i Dynamics 365

08 december 2023

AI i Dynamics 365

Right facing arrow Fortsätt läsa
AI i Power Platform

06 december 2023

AI i Power Platform

Right facing arrow Fortsätt läsa