Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / AI i Power Platform

AI i Power Platform

06 december 2023

Artificiell intelligens (AI) har blivit en central del av Power Platform, vilket är en integrerad uppsättning affärsverktyg och plattformstjänster från Microsoft. Denna integration möjliggör nya och spännande möjligheter för organisationer att automatisera processer, analysera data och förbättra beslutsfattandet genom användning av avancerade AI-tekniker. Nedan ska vi utforska hur AI integreras i Power Platform och hur det kan gynna företag och organisationer.

Right facing arrow Fortsätt läsa
AI i Power Platform

Automatiserad datatolkning och bearbetning

Inom Power Platform finns AI-funktioner som kan tolka och hantera data från olika källor. Det innebär att användare inte behöver manuellt extrahera och omvandla information, vilket sparar tid och minskar risken för fel. AI-tekniker som optisk teckenigenkänning (OCR) kan användas för att automatisera inmatning av data från pappersdokument, till exempel fakturor eller formulär.

Prediktiv analys

Med AI kan företag utnyttja prediktiv analys för att förutsäga framtida händelser och trender. Detta är särskilt användbart inom områden som försäljning och marknadsföring, där man kan använda maskininlärning för att identifiera mönster i data och göra prognoser om kundbeteende och efterfrågan.

Chatbots och konversationsbaserad AI

Power Platform möjliggör utveckling och integrering av chatbot-lösningar som kan hantera kundinteraktioner och supportfrågor. Genom att använda naturlig språkbehandling (NLP) kan chatbots förstå och svara på användarens frågor och förbättra kundtjänstupplevelsen.

Anpassade AI-modeller

Med AI Builder är det enklare än någonsin att skapa och implementera egna AI-modeller i Power Platform. Detta ger organisationer möjlighet att utveckla skräddarsydda lösningar som är anpassade till deras unika behov och data.

Automatiserad arbetsflödesautomatisering

Power Platform har en robust automatiseringsmotor som kan använda AI för att automatisera repetitiva uppgifter och arbetsflöden. Detta kan omfatta allt från att hantera e-post till att initiera åtgärder baserade på specifika händelser eller villkor.

Dataanalys och visualisering

AI-baserad dataanalys och visualisering är en annan styrka i Power Platform. Användare kan dra nytta av avancerade analytiska verktyg och prediktiva modeller för att utforska och förstå sina data på djupet. AI kan också hjälpa till att skapa imponerande datavisualiseringar som ger insikter till användarna.

 

I sammanfattning kan man säga att integrationen av AI ger organisationer möjlighet att effektivisera sina processer, förbättra sin datahantering och fatta klokare beslut. Detta är särskilt värdefullt i dagens snabbrörliga affärsvärld där datadriven insikt och automatisering är avgörande för framgång. Med AI i Power Platform har företag en kraftfull verktygslåda för att uppnå sina mål och hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden.

Fler inlägg i samma kategori

11 juni 2024

Microsofts stora AI-satsning i Sverige

Right facing arrow Fortsätt läsa
AI i Dynamics 365

08 december 2023

AI i Dynamics 365

Right facing arrow Fortsätt läsa
AI i Business Central Online

30 november 2023

AI i Business Central Online

Right facing arrow Fortsätt läsa