Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / AI på allas läppar

AI på allas läppar

21 november 2023

Det är mycket snack om AI, vad det är och hur AI kan användas i din bransch. Microsoft lägger 100 miljarder varje kvartal på investeringar i utvecklingen av AI för att tekniken ska vara en självklar och användbar del i deras produkter framåt.

Right facing arrow Fortsätt läsa
AI på allas läppar

AI står för “artificiell intelligens”. Det är ett övergripande begrepp inom datavetenskap och teknik som avser att skapa datorprogram och system som kan utföra uppgifter vilka normalt kräver mänsklig intelligens. Dessa uppgifter kan inkludera problem som att lära sig resonera, planera, förstå naturligt språk, uppfatta och tolka bilder och mycket mer.

Generativ AI använder maskininlärning för att bearbeta stora mängder text eller bilder, ofta insamlade från internet. Sedan försöker det identifiera vilka element som är mest troliga att förekomma i närheten av andra element. En viktig del av utvecklingen av generativ AI är att skapa algoritmer som kan utskilja de “element” som intresserar skaparna av AI-systemet. Det kan vara ord och meningar när det gäller chattrobotar som Chat GPT. Generativ AI genererar i huvudsak resultat genom att utvärdera en omfattande samling data som den har tränats på. Sedan svarar den på användarnas förfrågningar med något som ligger inom sannolikhetsramarna baserat på den träningsdata den har fått. En enkel form av generativ AI är textförslag, som när din telefon föreslår nästa ord eller mening medan du skriver. Modeller som Chat GPT har tagit den här idén till en helt ny nivå.

AI kommer som en rad olika metoder och tekniker

AI-teknik omfattar en mängd olika metoder och tekniker, inklusive maskininlärning, neurala nätverk, djupinlärning, naturlig språkbehandling (NLP), datorseende och många andra. AI har många tillämpningar inom olika branscher, inklusive medicin, fordonsindustrin, finans, underhållning, och mycket mer, och det fortsätter att utvecklas och förändras snabbt.

Fler inlägg i samma kategori

AI i Dynamics 365

08 december 2023

AI i Dynamics 365

Right facing arrow Fortsätt läsa
AI i Power Platform

06 december 2023

AI i Power Platform

Right facing arrow Fortsätt läsa
AI i Business Central Online

30 november 2023

AI i Business Central Online

Right facing arrow Fortsätt läsa