Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Digitaliseringen ställer nya krav på säkerheten

Digitaliseringen ställer nya krav på säkerheten

25 oktober 2018

Digitalisering är något som det länge har pratats om och blir allt större och vi kan nog komma överens om att digitaliseringen är här för att stanna.

Right facing arrow Fortsätt läsa
Digitaliseringen ställer nya krav på säkerheten

Digitalisering är något som det länge har pratats om och blir allt större och vi kan nog komma överens om att digitaliseringen är här för att stanna. I takt med att olika organisationer utvecklas växer även digitaliseringen och skapar nya krav och säkerheten blir allt viktigare att arbeta efter. Microsoft har därför tagit fram ett Whitepaper där de belyser området. Vi har valt att sammanfatta informationen från Microsoft nedan och tagit fram det som vi tycker är viktigast för ditt företag att veta mer om. För att komplettera Microsofts information har vi även valt att väva in en artikel från idg.se, du kan läsa den här.

Smarta lösningar och IT-säkerhet

I en artikel på idg.se skriver de om att allt fler företag kommer behöva hitta smartare lösningar för sin IT-säkerhet. Digitaliseringen riskerar annars att bromsas. Vi går mer och mer mot en digitaliserad värld och för att vi ska få ut maximal nytta av den nya tekniken behöver säkerheten skärpas. Smartare processer och mer effektiva sätt att kommunicera sätter nya krav på säkerhet och vår integritet. Artikeln tar upp ett exempel med Transportstyrelsen som inträffade under 2018. Kortfattat beslutade Transportstyrelsen sig för att lägga över delar av sin IT-drift på externa bolag. Följden blev att hemligstämplade uppgifter blev offentliga för obehöriga. I den mest stressade situationen är det lätt inte beakta säkerhetsperspektivet fullt ut.

Den moderna tekniken och säkerheten

Digitaliseringen öppnar upp för fler möjligheter. Med hjälp av digitaliseringen tillkommer det även nya säkerhetskrav och direktiv. Dessa krav eller direktiv skapas för att du som företagare ska slippa oroa dig över att något skulle kunna hända. Den moderna tekniken följer säkerheten och anpassas efter hur vi jobbar och eventuella hot som vi kan utsättas för. Du som företagare ska helt enkelt slippa oroa dig för att information ska läcka eller vad som skulle kunna hända om en mobiltelefon hamnar på villovägar. Innan vi kan börja arbeta efter de krav och direktiv som har skapats behöver vi identifiera vilka delar av företaget som skulle kunna bli påverkade. Utvecklingen och digitaliseringen har gått fort och många företag har ännu inte hunnit anpassa sin säkerhet till den nya verkligheten.

Säkerheten påverkas av olika faktorer

Hur kan vi då öka säkerheten? För att öka säkerheten finns det vissa olika delar att ta hänsyn till. Säkerheten kan påverkas av yttre faktorer som vi behöver ha med i våra beräkningar och vara medvetna om men inte själva kan påverka så mycket. Det finns även inre faktorer som vi behöver ha i åtanke. Det kan vara något så enkelt att en anställd laddar ner en app som innehåller skadlig information. Det här är något som vi själva kan påverka och försöka hantera internt.

Säkerhetsbrist eller felaktigt beteende?

I artikeln från idg.se tar de upp att en vanlig säkerhetsbrist inom ett företag handlar om felaktigt beteenden hos användarna. Branscherna försöker redan idag utbilda sin personal att lära sig av med det felaktiga beteendet, vilket är en pågående process som kommer behöva fördjupas. Alla kan göra misstag och det är lätt att göra något utan att personen tänker på hur det kan påverka företaget. Det här kan vara är att använda privata mejl- eller lagringstjänster för företagsinformation, inte använda sig av lås på telefon, eller att prata om inloggningsuppgifter och rutiner i fel sammanhang med fel personer. Det är därför viktigt att tänka på hur de anställda och du själv hanterar viss information i olika sammanhang.

Smarta lösningar

För att kunna öka säkerheten inom ditt företag kan en lösning vara att nyttja dig av molntjänster för lagring av information med mera. Leverantörer av molntjänster har i de flesta fall mer kunskap och resurser att sätta upp och driva säkra IT-miljöer än vad många företag själva har. Lokala servrar erbjuder visserligen ökad kontroll över hårdvaran, men många företag saknar spetskompetensen som idag krävs för att skapa och upprätthålla ett system med bättre säkerhetsnivå. Istället för att hantera säkra IT-miljöer är det möjligt för dig att fokusera mer på din kärnverksamhet.

Vi kan ibland behöva påminna oss om vad vi faktiskt arbetar med och vilka uppgifter vi hanterar. Säkerheten kommer fortsättningsvis att behöva vara en prioriterad fråga på företaget, och en pålitlig molnleverantör kan vara en värdefull partner i samband med digitaliseringen. Att implementera en modern molnlösning kan även de minsta företagen få tillgång till branschledande säkerhetslösningar utan att behöva bekosta en stor IT-avdelning.