Förändrad cookie hantering berör dig som använder webbklienten NAB Förändrad cookie hantering berör dig som använder webbklienten NAB

Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Marketing från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Förändrad cookie hantering berör dig som använder webbklienten

Förändrad cookie hantering berör dig som använder webbklienten

23 januari 2020

I början av februari kommer det ske en förändring i hur cookies hanteras i webbläsarna Google Chrome och Microsoft Edge. Trots att ändringarna primärt rör dessa webbläsare, kan det i förlängningen bli aktuellt även för andra leverantörer att anta liknande policys kring cookies.

Right facing arrow Fortsätt läsa
Förändrad cookie hantering berör dig som använder webbklienten

Google och Microsoft gör ändringar i sina webbläsare

I början av februari kommer det ske en förändring i hur cookies hanteras i webbläsarna Google Chrome och Microsoft Edge. Trots att ändringarna primärt rör dessa webbläsare, kan det i förlängningen bli aktuellt även för andra leverantörer att anta liknande policys kring cookies.

 

Bakgrunden är att de webbläsare vi använder idag måste utvecklas för att förbättra användarupplevelsen, säkerheten och skyddandet av den personliga integriteten. Ändringen blir aktuell för NAB:s kunder eftersom många arbetar i Business Central Online eller webbklienten för Business Central on prem och Dynamics NAV. Det betyder att det kan påverka dig som kund beroende på hur ditt användande ser ut.

När händer det här?

Google Chromes uppdatering Google Chrome version 80 är schemalagd till den 4 februari 2020 och Microsoft Edge släpper sin version ungefär samtidigt. Som vi nämnde ovan kan även andra webbläsare beröras i ett senare skede om de antar liknande policys.

Vilka Business Central eller Dynamics NAV användare berörs?

I Business Central Online arbetar alla från webben, vilket betyder att det kommer vara aktuellt för samtliga användare. Exempelvis om ni är StreamLine kund. I Business Central on prem eller tidigare versioner av Dynamics NAV har användaren möjlighet att arbeta från olika klienter. Här kommer det röra er som arbetar från webbklienten.

För vilka användare kommer det här inte att vara aktuellt?

Således berörs inte användare som enbart arbetar i Windowsklienten för Business Central on prem eller Dynamics NAV. Är det så att ni redan kör era webbversioner på någon av de rekommenderade uppdateringarna behöver ni inte heller vidta några åtgärder i systemet.

Microsoft rekommenderar dock att ni testar er installation på någon av pre-releaserna av de webbläsare det handlar om, exempelvis Chrome 80 Beta.

Vad kan ni göra för att undvika avbrott i ert arbete?

För att undvika avbrott i arbetet behöver ni se över vilken version av Dynamics NAV eller Business Central ni har, och sedan säkerställa att ni har någon av de uppdateringarna som rekommenderas som minimum. Ni behöver också se över vilka inställningar ni har i er webbläsare.

Se länk till webbsida med information kring hur ni går till väga, sidan kan komma att uppdateras.

Vem kontaktas vid frågor?

Är ni en av våra MyWay kunder så tar ni kontakt med er ansvariga affärsutvecklare för funderingar. Ni kan också höra av er till vår support påsupport@nabsolutions.seom ni har några frågor.