Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Har du hört talas om DIGG? 

Har du hört talas om DIGG? 

23 januari 2019

DIGG är en ny myndighet som startades den 1 september 2018. DIGG står för Myndigheten för Digital Förvaltning och är skapad för att tänka nytt, hantera nya utmaningar och se nya möjligheter.

Right facing arrow Fortsätt läsa
Har du hört talas om DIGG

DIGG är en ny myndighet som startades den 1 september 2018. DIGG står för Myndigheten för Digital Förvaltning och är skapad för att tänka nytt, hantera nya utmaningar och se nya möjligheter. Som de själva beskriver det på hemsidan så är de en katalysator för digitaliseringen av den offentliga sektorn.

DIGG har fått som uppdrag att digitalisera den offentliga sektorn i Sverige. I den värld vi lever i idag blir vi mer och mer digitala, både på det privata planet men även företagsmässigt. Digitaliseringen utvecklas hela tiden och det är viktigt att även de stora aktörerna på marknaden, så som den offentliga sektorn, är med i utvecklingen. DIGG har därför som uppdrag att samordna och stödja den offentliga sektorn i den digitala resan för att göra den mer effektiv och möjliggöra mer utveckling.

”DIGG ska vara ett nav för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Som stöttar och driver på. Till nytta för alla.”


DIGG och dess syfte

DIGG har som huvudfokus att stötta, följa och analysera digitaliseringen för den offentliga sektorn. Myndigheten ska även försöka samla de frågor och svar som finns så att olika aktörer strävar mot gemensamma mål. Då DIGG har fått i uppdrag av regeringen att digitaliseringen av den offentliga sektorn ska gå snabbare.

Varför skriver vi om DIGG?

I somras klubbade riksdagen igenom en lag om att alla fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska från och med den 1 april 2019. Leverantörernas e-fakturor måste också följa europeisk standard om inget annat avtalats. Det här beslutades med ett EU-direktiv som ligger till grund för lagen.

” Lagen innebär att man måste sluta med pdf-fakturor eller skannade fakturor, säger Anderz Petersson, utredare på Ekonomistyrningsverket”


Det här påverkar dig som skickar fakturor till den offentliga sektorn och offentliga myndigheter. DIGG har redan påbörjat arbetet med att digitalisera de offentliga myndigheterna och hur de kan börja arbeta med e-faktura. Det är alltså DIGG som har fått i uppdrag att svara på frågor, sprida information och ge stöd åt de företag som kommer att hantera e-fakturor gällande den nya lagen. På www.digg.se finns det en hel del information gällande DIGG och den nya lagen för e-fakturering.

Som tidigare nämnt är det den 1 april 2019 som den nya lagen kommer att träda i kraft. Vet du att du kommer att beröras av den nya lagen?

Ta gärna kontakt med oss så förklarar vi mer och hjälper er vidare.