Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Har du koll på det nya lagkravet angående e-faktura till den offentliga sektorn?

Har du koll på det nya lagkravet angående e-faktura till den offentliga sektorn?

28 januari 2019

Det är ungefär två månader kvar innan e-faktura blir obligatoriskt för aktörer som fakturerar den offentlig sektorn. Det här betyder att du som skickar fakturor till den offentliga sektorn endast kan skicka e-fakturor från och med den 1 april.

Right facing arrow Fortsätt läsa
Har du koll på det nya lagkravet

Det är ungefär två månader kvar innan e-faktura blir obligatoriskt för aktörer som fakturerar den offentlig sektorn. Det här betyder att du som skickar fakturor till den offentliga sektorn endast kan skicka e-fakturor från och med den 1 april. Till det nya lagkravet ligger ett EU-direktiv till grund och e-fakturorna måste följa europeisk standard om inget annat har avtalats.

Arbetet med att skicka och ta emot e-fakturor för den offentliga sektorn kommer hanteras med hjälp av en portal som kallas för PEPPOL. PEPPOL står för Pan-European Public Procurement On-Line. PEPPOL kommer att fungera som en omvandlare till de e-fakturor som skickas så att de skickas i rätt format.

Svenska företag redo för e-faktura?

DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, gav SCB i uppdrag att genomföra en undersökning om hur många svenska företag som idag skickar e-fakturor. Enligt undersökning är det över 75 procent av Sveriges småföretag, företag under 50 anställda, som inte använder e-faktura idag. Undersökningen visar även att var tredje småföretag gör affärer med den offentliga sektorn. Bland dessa är det endast var femte företag som använder e-faktura.

Läs mer om DIGG och nya lagkravet – klicka här

Gör dig redo

Den offentliga sektorn har som krav att de ska vara anslutna till PEPPOL som kommer att fungera som en omvandlare till de e-fakturor som skickas så att de skickas i rätt format. Fakturan kommer sedan att skickas till det önskade företaget. Att skicka e-fakturor hanteras olika beroende på din affärslösning. Kontakta oss för att veta mer angående din specifika lösning.

Viktigt att känna till

Det nya lagkravet berör ej löpande avtal utan endast upphandlingar som sker efter 1 april 2019. Om fakturor skickas i fel format ska i första hand de inblandade parterna själva lösa det, annars lämnas ärendet över till DIGG för vidare utredning. Det är alltså enbart nya upphandlingar som kommer omfattas av det nya lagkravet.

Ta del av mer information gällande det nya lagkravet på digg.se.