Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Hur beräknar man hållbarhet? Styr ert hållbarhetsarbete i rätt riktning med mätbara indikationer!

Hur beräknar man hållbarhet? Styr ert hållbarhetsarbete i rätt riktning med mätbara indikationer!

02 april 2024

Mål och mätbara indikationer går hand i hand, och ur ett hållbarhetsperspektiv fungerar inte det ena utan det andra. För att hållbarhetsarbete ska skapa riktiga resultat måste varje mål kunna kontrolleras och utvärderas, vilket är omöjligt utan mätbara indikationer. Nedan listar vi några exempel på mätbara indikationer.

Right facing arrow Fortsätt läsa

Environment-indikatorer

 1. Energiförbrukning: Mät eran totala energianvändning och andelen förnybar
  energi.
 2. Utsläpp av växthusgaser: Mät era totala utsläpp av CO2, metan, dikväveoxid,
  etc.
 3. Avfall: Mät mängden totalt producerat avfall och mängden av avfallet som
  återvinns.

Social-indikationer:

 1. Arbetsplats: Mät andel kvinnor, minoriteter eller andra underrepresenterade
  grupper i arbetskåren, gör undersökningar om medarbetarnöjdhet, trivsel och
  trygghet.
 2. Hälsa och säkerhet: Mät antal olyckor, frekvens av arbetssjukdomar och initiativ
  för anställdas välbefinnande.
 3. Samhällsengagemang: Mät investeringar i lokalsamhället som en procentandel
  av intäkterna och antal samhällsutvecklingsprojekt som stöds.

Governance-indikationer:

 1. Affärsverksamhet: Skapa företagspolicies med fokus på hållbarhet och för tydlig
  statistik över när policyn följs och inte följs.
 2. Riskanalys: Integrera risker som rör hållbarhet i företagets generella riskanalys.
 3. Mångfald: Mät andel minoriteter i styrelsen och identifiera varför eventuella
  grupper saknar representation.

När vi vet hur vi ska mäta och arbeta med hållbarhetsmål är det mycket lättare att
komma igång med ett effektivt hållbarhetsarbete. Lycka till!

Dessa mål går att använda tillsammans med ESG-målen vi tipsade om här.

Fler inlägg i samma kategori

23 april 2024

Tre nyheter i Power Platform

Right facing arrow Fortsätt läsa

18 april 2024

Fyra nyheter i Dynamics 365 Business Central

Right facing arrow Fortsätt läsa

16 april 2024

Detta tar Jens med sig från Days of Knowledge

Right facing arrow Fortsätt läsa
close
Hör av dig!

Osäker? Hör av dig så hjälper vi dig hitta rätt!

Vill du prata med en expert?

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i e-post.