Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Hur börjar jag hållbarhetsredovisa utifrån ESRS? 6 steg för att komma igång med hållbarhetsarbete!

Hur börjar jag hållbarhetsredovisa utifrån ESRS? 6 steg för att komma igång med hållbarhetsarbete!

27 februari 2024

Ska ditt företag påbörja ett hållbarhetsarbete men vet inte vart ni ska börja? Nedan hittar du 6 enkla steg för att komma igång med er hållbarhetsredovisning på ett så smidigt sätt som möjligt!

Right facing arrow Fortsätt läsa

Hållbarhetsredovisa utifrån ESRS

Så här gör du för att komma igång med att hållbarhetsredovisa enligt ESRS.

Steg 1: Klargör vilka delar av ESRS som är relevant för ert företag

Alla företag behöver inte skriva om alla områden som ESRS tar upp, men det krävs då en
motivering varför ett område inte är relevant för företagets hållbarhetsarbete. Därav är det första steget inför att börja hållbarhetsredovisa att bestämma vilka delar av ESRS som är relevanta för ert företag.

Steg 2: Sätt mål

När det är klargjort vilka områden som just ert företag bör arbeta med är nästa steg att sätta mål för ert hållbarhetsarbete. Hållbarhetsmål är specifika mål som sätts upp för att hantera
miljömässiga, sociala och ekonomiska utmaningar och främja hållbar utveckling.

Steg 3: Skapa mätbara indikationer

När ert företag har bestämt vilka mål just ni ska jobba med är det dags att skapa indikationer för att mäta era miljömässiga, sociala och ekonomiska prestationer. Dessa indikatorer hjälper till att se framsteg, identifiera områden för förbättringar och förenkla arbetet mot en hållbar utveckling.

Steg 4: Samla in data om er verksamhet

När det är tydligt vad ni vill arbeta med och hur ni ska mäta ert arbete är det dags att börja samla in hållbarhetsdata om er verksamhet. Hållbarhetsdata avser information om en organisations miljömässiga, sociala och ekonomiska prestation, som sedan analyseras för att identifiera möjligheter till förbättringar.

Steg 5: Börja hållbarhetsrapportera utifrån ESRS!

Nu är det dags att börja utveckla innehåll för varje avsnitt i rapporten, mer exakt information om struktur förväntas publiceras från EU. Säkerställ noggrannhet, tydlighet och transparens i din rapportering. Kom ihåg att att skriva en hållbarhetsrapport är en pågående process, och det är viktigt att kontinuerligt förbättra era metoder baserat på feedback, ändrade prioriteringar och framväxande hållbarhetstrender!

Du kan läsa mer om Sveriges nya regler för hållbarhetsredovisning här!

Fler inlägg i samma kategori

23 april 2024

Tre nyheter i Power Platform

Right facing arrow Fortsätt läsa

18 april 2024

Fyra nyheter i Dynamics 365 Business Central

Right facing arrow Fortsätt läsa

16 april 2024

Detta tar Jens med sig från Days of Knowledge

Right facing arrow Fortsätt läsa
close
Hör av dig!

Osäker? Hör av dig så hjälper vi dig hitta rätt!

Vill du prata med en expert?

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i e-post.