Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Många bolag att redovisa i? Så vet du att du måste byta affärssystem

Många bolag att redovisa i? Så vet du att du måste byta affärssystem

05 september 2023

Om du jobbar med många bolag vet du att det kan vara krångligt att få till ett arbetssätt som känns effektivt. Här är de fyra vanligaste problemen företag upplever när de är en koncern.

Right facing arrow Fortsätt läsa
Många bolag att redovisa i

När få personer ansvarar för redovisningen i många bolag

För företag där få personer ansvarar för redovisningen i många bolag, är just administrationen något som tar extremt mycket tid, vilket blir till en stor kostnad i längden. Vart tar tiden vägen? Tiden går åt till att utföra repetitiva saker som fakturering, betalningar, rapportutskrifter, avstämningar, leta och samla rätt information, i många olika bolag, dagligen. 

Vad är problemet? Jo, i de flesta enklare affärssystem kan du inte få en lösning som matchar sättet du arbetar på. Det är svårt att få en bra ekonomisk översikt när du har många bolag och mycket ekonomisk information. Det här är ett vanligt problem för exempelvis fastighetsbolag, redovisningsbyråer eller andra bolag med den här typen av bolagsstruktur, att redovisa och rapportera på ett effektivt sätt.

Fyra vanliga problem koncerner dagligen kämpar med

Här är fyra vanliga problem många koncernbolag eller bara företag som arbetar med många bolag samtidigt brukar ha. Känner du igen dig i problematiken? Då kanske det är bäst att börja se sig om efter ett affärssystem som matchar din verksamhet bättre. 

1. Inte tillräckligt kraftfullt ekonomisystem

Här har vi nog det vanligaste problemet. Att kärnverksamheten har vuxit och ekonomisystemet hanterar inte längre behovet som finns i bolagen av effektiv ekonomisk styrning och rapportering. Den ekonomiska informationen har blivit för omfattande, bolagen och de kringliggande systemen för många. Mitt i alla dessa IT-system krävs ett affärssystem som får redovisningen att gå ihop. Det behöver vara starkt och kompetent, för att kunna hantera många integrationer och transaktioner dagligen. 

2. Den rätta översikten finns inte 

Om du ansvarar för redovisningen behöver du se till att inget glöms bort och att saker sker i rätt tid. Betalningar ska göras, rapporter ska skickas in, avstämningar och moms ska stämma samtidigt som faktureringen ska skötas. Om du har många bolag, hur håller du koll på vilken action som är mest brådskande? Hur gör du för att hitta vart du behöver göra den där avskrivningen utan att logga in i varje bolag?

3. Uppföljning från olika system går inte att få samlad 

Oftast finns det stora mängder affärsdata i bolag med den här bolagsstrukturen. Om vi tar fastighetsbolag som exempel så finns fastighetsinformation, information om hyresgäster, hyresavtal, underhållsinformation och finansiella data som ska hanteras, sparas och analyseras. Kan ditt nuvarande IT-system få ihop allt och ge dig ett bra underlag att göra analyser ifrån? 

Här behövs rätt systemstöd för att få ut rapporter och diagram som hjälper er med riktiga analyser. Uppföljning med Business Intelligence verktyg som Power BI kan samla och sammanställa data från olika källor vilket blir lösningen på det här problemet. 

4. AI och automatiseringar – affärssystemet är inte tillräckligt smart 

För att hålla dig konkurrenskraftig är det viktigt att satsa på ett affärssystem som hela tiden strävar framåt. Eftersom dina IT-system idag är avgörande för att verksamheten ska fungera och även vara ett stöd i verksamhetens utveckling behöver det vara förberett för framtiden. AI är det som alla pratar om, även om du inte använder det nu, så bör din systemleverantör aktivt arbeta med att få in AI-teknik i din affärslösning.

En perfekt lösning för dig som ansvarar för många bolag

I tuffa tider är det ännu viktigare att använda sig av rätt systemstöd för att underlätta det dagliga arbetet med redovisning, kontroll och uppföljning. Med Business Central flerbolagslösning får du en kraftfull ekonomiplattform med tydlig ekonomisk översikt att luta dig mot. En lösning där du har kontroll över och kan arbeta med dina bolag från en vy. Det går att bygga vidare med smart uppföljning för att fatta de rätta strategiska besluten som passar verksamheten just nu. Det levereras såklart molnbaserat och säkert.

Leveransvecka NAB Solutions
Business Central flerbolagslösning

Inte bara se – Hantera alla bolag från ett login

Vår flerbolagslösning hjälper dig som arbetar i många bolag att arbeta effektivare. Lösningen passar exempelvis företag inom fastighetsbranschen, redovisningsbyråer eller olika typer av koncerner.

Läs mer