Microsoft sätter säkerhet i fokus - NAB Solutions Microsoft sätter säkerhet i fokus - NAB Solutions

Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Marketing från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Microsoft sätter säkerhet i fokus

Microsoft sätter säkerhet i fokus

01 juni 2023

Säkerhet är något Microsoft och vi på NAB tar på största allvar. Låt oss utforska några av de viktigaste säkerhetsåtgärderna som Microsoft vidtar för att säkerställa en robust skyddsnivå för användare och deras data.

Right facing arrow Fortsätt läsa
Microsoft sätter säkerhet i fokus

Microsoft lägger stor vikt vid säkerheten och tar många åtgärder för att skydda sina användare och deras data. De arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerhetsfunktionerna och implementera de senaste teknikerna för att bekämpa cyberhot.

Ständig övervakning och uppdatering av programvara

En av de viktigaste säkerhetsåtgärderna är kontinuerlig övervakning och uppdatering av deras programvara. Microsoft släpper regelbundna uppdateringar och säkerhetspatchar för att täppa till kända sårbarheter och eliminera potentiella hot. Dessa uppdateringar kan installeras automatiskt eller manuellt av användarna för att se till att deras system är skyddade mot de senaste hoten.

Avancerad kryptering och autentisering för användardata

Microsoft använder också avancerade krypteringsmetoder för att skydda användardata. Kommunikation mellan användare och Microsoft-tjänster krypteras för att förhindra obehörig åtkomst till känslig information. Dessutom tillämpar företaget flera lager av autentisering för att skydda konton från obehörig åtkomst.

Säkerhetsprogram och branschinitiativ för säkerhet

De driver också flera program och initiativ för att främja säkerheten och samarbete inom branschen. Exempelvis har de etablerat Microsoft Vulnerability Research (MSVR) som syftar till att upptäcka och åtgärda säkerhetssårbarheter i mjukvaror. De deltar också aktivt i samarbeten med andra företag, myndigheter och forskningsinstitutioner för att dela information om hot och utveckla gemensamma lösningar.

Sammanfattningsvis tar Microsoft säkerheten på stort allvar och vidtar många åtgärder för att skydda användare och deras data. Genom kontinuerlig uppdatering av programvara, användning av avancerade krypteringsmetoder, implementering av flera autentiseringsskikt och tillhandahållande av säkerhetslösningar strävar Microsoft efter att ge en trygg användarupplevelse i sina produkter och tjänster.