Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Molnbaserat affärssystem – Så förbereder du dig inför projektet

Molnbaserat affärssystem – Så förbereder du dig inför projektet

22 januari 2024

Att förbereda sig väl inför ett affärssystemsbyte är en viktig del av projektet. Om du vet och har en tydlig plan med vad du bör tänka på när du ska gå till en webbaserad lösning har du alla förutsättningar för att lyckas.

Right facing arrow Fortsätt läsa
molnbaserat affärssystem

Med rätt förberedelser blir det kul att byta till ett molnbaserat affärssystem 

Att förbereda ditt företag för övergången till ett molnbaserat affärssystem är en strategiskt viktig process som kräver noggrann planering och ett engagemang från hela organisationen. Här är några vägledande steg för att säkerställa en så smidig övergång som möjligt:

1. Förstå din nuvarande situation

Inled processen genom att utföra en grundlig analys av din befintliga systemmiljö och de nuvarande affärsprocesserna. Detta kommer att hjälpa dig att tydligt definiera de områden där förbättringar behövs och de specifika krav som ditt företag har. Det här kan du sedan bolla med potentiellt nya partners för att se vad de har för input och hur de ser att det här kan effektiviseras i ditt nya affärssystem.

2. Sätt samman en dedikerad projektgrupp

Skapa en projektgrupp som består av nyckelpersoner från olika avdelningar inom företaget. Denna tvärfunktionella grupp kommer att ge en holistisk syn på företagets behov och säkerställa en bred förståelse för övergången.

3. Utforma en genomtänkt implementeringsplan

Skapa en detaljerad implementeringsplan som inkluderar tydliga tidslinjer, resursallokering och specificerade delmål. Identifiera eventuella utmaningar och utveckla strategier för att hantera dem effektivt. Det viktiga här är att ha resurser tillgängliga vid ett systembyte eftersom det behöver vara en prioriterad aktivitet inom organisationen.

4. Anpassa och integrera

Om ditt företag använder anpassade lösningar eller har integrationer med andra system, se till att dessa är sömlösa och kompatibla med din molnbaserade produkt eller finns det nu bättre och mer kostnadseffektiva alternativ? Genomför nödvändiga anpassningar för att säkerställa en sömlös övergång.

5. Fokusera på datakvalitet och konvertering 

Granska noggrant och rensa din befintliga data för att säkerställa hög kvalitet. Planera och genomför en smidig konvertering av data från det befintliga systemet till din nya molnbaserade produkt för att undvika förlust av viktig information. Har ni dålig kvalité på datat i ert nuvarande system kommer det följa med till ert nya system, om så är fallet behöver du fundera på om en nystart är ett bättre alternativ. Då för ni över era nödvändiga register men lämnar gammal data och börjar om på nytt.

6. Investera i användarutbildning

Säkerställ att din personal är tillräckligt förberedd genom att tillhandahålla omfattande användarutbildning för er nya produkt. Detta inkluderar bekantande med nya funktioner, gränssnitt och förståelse för förändrade arbetsprocesser, se om utbildningar är något som er nya partner erbjuder i själva onboardingprocessen.

7. Grundliga tester

Innan övergången till ett molnbaserat affärssystem är det viktigt att genomföra omfattande tester av systemet för att upptäcka och åtgärda eventuella problem. Involvera användare i testprocessen för att få deras feedback och säkerställa att systemet uppfyller deras behov.

8. Stegvis implementering

Överväg att genomföra övergången stegvis för att minimera eventuella störningar i verksamheten. Starta med mindre kritiska områden och utvärdera resultaten innan du går vidare till mer centrala affärsprocesser. Bolla även det här med den partner som hjälper er att byta system, hur och när påverkas er nuvarande verksamhet som minst.

9. Fokusera på säkerhet

Utvärdera och implementera nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda företagets känsliga data och affärsinformation i den molnbaserade miljön. Se vad produkten ni väljer att byta till har för säkerhet “inbyggd” i sig och vad leverantören erbjuder för tjänster kring säkerhet.

10. Kontinuerlig förbättring av ert molnbaserade affärssystem

Efter implementeringen är det avgörande att kontinuerligt övervaka systemets prestanda och samla feedback från användare. Var redo att göra förbättringar och anpassningar för att säkerställa att systemet fortsätter att möta företagets behov på bästa möjliga sätt.

Genom att följa dessa steg skapar du förutsättningar för en framgångsrik övergång till ett system online, samtidigt som du skapar en positiv och stödjande miljö för ditt företags personal och er verksamhet. 

Business Central Online

Är du fast i en gammal affärslösning?

Vi har hjälp massor av företag att ta klivet upp till Business Central Online. Till slut behöver vi alla ta vår affärslösning dit för att inte fastna i gammal teknik. Missa inte alla möjligheter med molnet.

Läs mer

Fler inlägg i samma kategori

18 juni 2024

Väv ihop Dynamics 365 med SharePoint

Right facing arrow Fortsätt läsa

18 april 2024

Fyra nyheter i Dynamics 365 Business Central

Right facing arrow Fortsätt läsa

12 mars 2024

Så förstår du vad dina kunder behöver!

Right facing arrow Fortsätt läsa