Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / MyWay – det självklara valet för er skräddarsydda och kompletta affärslösning

MyWay – det självklara valet för er skräddarsydda och kompletta affärslösning

01 juni 2021

MyWay är vårt alternativ för att skapa en affärslösning som är anpassad för att passa just er verksamhet. Genom ett tätt samarbete mellan våra kunniga konsulter och er som kund skapar vi ett helt unikt affärssystem

Right facing arrow Fortsätt läsa
MyWay - det självklara valet för er skräddarsydda och kompletta affärslösning

Vad är MyWay?

MyWay är vårt alternativ för att skapa en affärslösning som är anpassad för att passa just er verksamhet. Genom ett tätt samarbete mellan våra kunniga konsulter och er som kund skapar vi ett helt unikt affärssystem byggt efter era behov och processer, för att effektivisera och hjälpa er på bästa möjliga sätt. Den största fördelen med MyWay är hur varje lösning skräddarsys för att passa varje unik kund.

 

Vårt fokus med MyWay är alltid att tillsammans med kunden hitta de bästa sätten att hantera kundens problem, även om problemet inte nödvändigtvis är inom Business Central. Att lösa kundens behov är alltid det centrala.

MyWay och StreamLine – vad är egentligen skillnaden?

Förutom MyWay erbjuder även NAB bland annat StreamLine, men vad är det egentligen som skiljer de två koncepten åt? Kort sagt har StreamLine fokus på paketerade lösningar med en fast kostnad till er som är beredda att anpassa er till ett befintligt paket. MyWay är en flexibel implementation som anpassas för att möta kundens exakta behov. Är ni ute efter en affärslösning som är skräddarsydd åt just er verksamhet? Då är MyWay rätt val!

 

Med MyWay är det precis som namnet låter “my way” som gäller och det är ni som kund som bestämmer! Tillsammans skapar vi kundanpassade lösningar som matchar just era önskemål och även MyWay använder färdiga paket när det passar. Det är möjligheten för kunden att ha en större påverkan på hur affärssystemet och processerna ser ut som är den största skillnaden mellan StreamLine och MyWay.

Hur implementeras MyWay?

Implementeringen av MyWay sker genom ett tätt samarbete mellan våra specialister och kunden. I början av projektet görs en grovplanering där vi tillsammans med kunden, utifrån processanalyser, skapar en gemensam uppfattning hur projektet ska genomföras och hur långt projektet behöver bli i kalendertid. Ett MyWay projekt delas upp i “sprintar” där en “sprint” oftast innebär en kalendertid på cirka 4 veckor. När det sedan är dags att implementera MyWay utgår vi från de redan grovplanerade “sprintarna”, där det i varje “sprint” finns givna fokusområden.

Vad innebär en “sprint”?

När arbetet med en “sprint” börjar bryter man ner fokusområdet i detalj och arbetar sedan fokuserat med just det området. Tillsammans med kunden kommer vi överens om ett antal “user stories” för att vi och kunden ska ha samma förväntningar på vad “sprinten” ska innehålla och ha för utfall. En “user story” är en beskrivning av en specifik sak en användare

 

vill lösa eller uppnå, inte lösryckta funktioner. När vi på NAB jobbat med utveckling, konfigurering och testfall sker sedan en demo. I samband med detta lämnar vi över till kunden som får testa det som gjorts i sprinten, och göra ett så kallat acceptanstest. Vi på NAB är även hela tiden med som teststöd om behovet finns hos kunden.

 

I slutet av varje sprint sker ett etappavslut där vi tittar på om det går att bocka av “user stories” eller om det exempelvis är något som behöver prioriteras om eller prioriteras upp till nästa etapp. Att jobba i etapper med olika fokus är en enorm fördel med vårt arbetssätt eftersom vi och kunden kan se till att ha rätt resurser involverade vid rätt tillfälle.

 

I varje etapp sätter vi det vi gjort i produktion, vilket gör att momentet “go live” inte blir så pass omfattande som om det skedde när hela projektet var klart.

Kunden är med hela resan – tillsammans gör vi jobbet!

En av de många fördelarna med MyWay är vårt arbetssätt – vi involverar kunden under hela projektet. Vi arbetar alltid agilt vilket gör att ingenting är skrivet i sten! Märker vi att det uppstår hinder som var svåra att förutse har både vi och kunden möjlighet att prioritera om längs vägen. På så sätt kan vi ta rätt beslut vid rätt tillfälle. Möjligheten att prioritera om, ta beslut tillsammans och förflytta oss snabbt och smidigt som en enhet gör att vi kan jämföra oss med ett fiskstim – snabba svängar är alltid möjligt!

Bli proffs på er affärslösning direkt

Ytterligare en fördel med en MyWay-implementation är att under projektets gång blir även kunden proffs på sin affärslösning, eftersom kunden är så pass involverad i själva implementeringen. Detta gör att ett långdraget utbildningsmoment efter det att projektet är klart kan undvikas. I och med vårt interaktiva arbetssätt får kunden en mycket bättre förståelse av affärssystemet och blir därmed även mer kompetent. Den ständiga dialogen mellan oss och kunden ger projektet en högre kvalite, eftersom även vi på NAB får en bättre förståelse för kundens behov och önskemål.

Är du nyfiken på att veta mer om MyWay? Tveka inte på att ta kontakt med oss redan idag – tillsammans bygger vi er skräddarsydda och kompletta affärslösning!