Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / NAB – Nu en del av Pipols globala nätverk!

NAB – Nu en del av Pipols globala nätverk!

24 oktober 2018

Är din verksamhet på väg att etableras i ett nytt land och upplever ni utmaningar med att möta den nya marknaden på rätt sätt? Ni är inte ensamma.

Right facing arrow Fortsätt läsa
NAB – Nu en del av Pipols globala nätverk!

Är ni på väg in på en ny marknad?

Är din verksamhet på väg att etableras i ett nytt land och upplever ni utmaningar med att möta den nya marknaden på rätt sätt? Ni är inte ensamma. Ofta stöter organisationer på samma typ av problem när de utvecklar verksamheten på en ny marknad. Det är lokala lagstadgade krav, språkbarriärer eller en främmande arbetskultur att bemästra. Tänk vilket värde det inneburit om ni haft en erfaren och certifierad lokal partner ni kunnat vända er till i er internationella transformering.

Rätt hjälp finns att få!

Pipol är ett globalt affärsnätverk som samlar certifierade Dynamics partners världen över för att harmonisera processer, data, system och för att driva produktiviteten och tillväxten för internationella företag framåt. Tanken är att när du som kund ska in på en ny marknad kan du vända dig till en Pipol partner för att få hjälp.

En Pipol partner på din hemmamarknad kan kontakta en Pipol partner på er nya marknad och tillsammans skapar ni ett team med rätt kompetenser som skapar förutsättningar för en lyckosam implementation på er nya marknad. Inom Pipols nätverk rekommenderas partners med bred erfarenhet av att implementera och arbeta med Dynamics produkter.

Pipol har funnits sedan 2001 och har sedan dess arbetat med att stödja verksamheter i förändring med implementations- och konsulttjänster som fokuserats kring Microsofts affärslösningar. Pipol förstår den problematik som kan relateras till implementeringen av stora ERP-projekt och ägnar sig därför åt att samordna resurser efter land, kompetens, tillgänglighet, språk osv. Det innebär att den lösning de förmedlar ska vara anpassad efter lokal kultur och de regler som gäller på den marknaden ni går in på.

Pipol ger er det globala engagemanget i en kontakt. Er projektstyrning sker på ett ställe med lokal förankring och lokal prissättning.

Nu kan NAB hjälpa er globalt

Numer ingår NAB i Pipols globala nätverk. Det innebär att när du som kund startar upp din verksamhet i ett nytt land kan vi hjälpa er att göra det på rätt sätt. NAB tar kontakt, via Pipols nätverk, med en lokal partner och tillsammans hjälper vi er med de konsulttjänster och den implementering som krävs.

Fördelarna blir att ni får kompetenta partners som båda kan Dynamics produkten men den ena har lokal förankring på er nya marknad och den andra är en ”gammal och trygg partner” som kan er nuvarande marknad och affärslösning. Tillsammans kan vi prata ett gemensamt Dynamics språk men också justera er lösning utefter den marknad ni ska arbeta på.

Vill ni veta mer?

Läs mer på pipols hemsida