Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Nu kommer Wave 2!

Nu kommer Wave 2!

04 oktober 2021

I onsdags den 29/9 höll vi ett webinar om 2021 Wave 2. Hade du inte möjlighet att närvara? Ingen fara! Här sammanfattar vi några av punkterna som är bra att ha koll på.

Right facing arrow Fortsätt läsa
Nu kommer Wave 2! I Dynamics 365 Business Central

Nyheter i Power BI

I Power BI sker det många spännande nyheter. Följande punkter är exempel på uppdateringar som 2021 Wave 2 för med sig:

● Power BI-integration med PowerPoint – användare kan bädda in Power BI-rapportinnehåll i PowerPoint presentationer och interagera med innehållet direkt i PowerPoint.

● Åtkomst på artefaktnivå för Power BI-appar – denna nya funktion skapar möjligheten för appförfattare att skapa olika versioner av en app inom samma arbetsyta och bestämma vilket innehåll som ska delas med specifika användare. Detta kommer effektivisera processen för appskapande, publicering, uppdateringar och hjälpa till med organisering av innehåll genom att minska antalet arbetsytor som behövs för bred innehållsdistribution.

● Naturligt språk för DAX-generering – genom AI-assisterad utveckling kommer utvecklare att kunna använda naturligt språk för att beskriva vad de försöker mäta och låta Power BI automatiskt föreslå DAX-mått för dem.

● Miniatyrdiagram för visuella tabell- och matrisobjekt – funktionaliteten hos tabeller och matriser utökas genom att introducera miniatyrdiagram. Detta innebär att de som skapar rapporter kan lägga till ett miniatyrdiagram i ett visuellt tabell – eller matrisobjekt vilket gör att användare snabbt kan visa viktiga trender utan att behöva skapa två separata visuella objekt.

● Förbättringar i Exportera till Excel för visuella tabell- och matrisobjekt – nu kommer användare att kunna exportera data från en Power BI-tabell eller matris till Excel och bibehålla strukturen på visuella objekt i korstabellformat. Detta minskar tiden som används på att formatera om data i Excel.

● Förbättrade insikter om rapportanvändning och prestanda.

Nyheter i Dynamics 365 Sales Professional

I Sales Professional sker det många spännande nyheter kopplat till Teams. 2021 Wave 2 för med sig uppdateringar som gör att ni efter nyåret kan:

● Skapa Teamsmöten direkt från Sales

● Gå med i möten med ett klick direkt från Sales

● Ringa Teams-samtal direkt från Sales

● Medarbetare kan få en chatnotifiering i Teams om man blir omnämnd eller taggad i tidslinjen i Sales.

● Transkribering av samtal loggas Det har även skett uppdateringar som gör att Sales blir ännu mer användarvänligt.

● Det blir enklare att göra bulkuppdateringar och lättare att skapa egna vyer (drag and drop) som passar just er.

● Det har även tillkommit en funktion som skapar möjlighet att minimera i navigeringsmenyn. Gällande mobilappen har det även där skett uppdateringar.

● Det finns nu möjligheten att skapa en aktivitetslogg direkt från ett mobilsamtal in på tidslinjen i Sales.

● Användare kan även scanna in handskrivna lappar så att de hamnar på tidslinjen i Sales.

Nyheter i Dynamics 365 Business Central

Även i Business Central sker många spännande nyheter. Några exempel på förändringar som Wave 2 för med sig är:

● Utökad förhandsgranskning – användare kan aktivera utökat förhandsgranskningsläge vilket gör det enklare att visualisera redovisningstransaktioner och momsttransaktioner.

● Visa mer information – det går att visa mer information direkt i listor genom att plocka fram fler kolumner än innan. Ett bra exempel är bankkonton, där man kommer kunna plocka fram information som saldo och se direkt i listan.

● Koppla BC och Dataverse poster i bulk.

● Valutaomvärdering – möjlighet att separera kundreskontra, leverantörsreskontra och bankkonto.

● Enhetshantering Sales Pro – möjlighet att synka fler enheter per artikel integrerat i Sales Pro.

● Kontouppställningar – det går att bygga upp kolumnlayouter med flera olika budgetar.

● Standard radtyp på dokument – användare kan välja vilket radtyp hen vill ha på sitt dokument när det skapas.

● Mer info vid felaktig kombination – fattas det information eller används en felaktig kombination i en mall erbjuds mer och tydligare information kring hur man kan avhjälpa detta.

● Fler virtuella guider inuti BC.

● Utökat befintlig vy: Kontoplansöversikt – för att underlätta arbetet med konton finns vyn Kontoplansöversikt där man kan minimera och expandera till och från summor vilket gör det lättare att hitta bland konton.

● Förbättringar till Outlook-integrationen.

● Förändringar i Excel-integrationen.

● Funktionshantering – en vy i BC där Microsoft släpper funktionalitet som kommer fasas in över tid men där man som användare kan välja att aktivera/testa av i förväg.

Tekniska nyheter i Dynamics 365 Business Central

Både faktiskt prestanda och upplevd prestanda i Business Central är fortfarande hög prioritet för Microsoft. Följande punkter är exempel på uppdateringar i 2021 Wave 2 för att öka prestanda och stabilitet i Business Central. Det sker även en rad uppdateringar gällande utveckling (AL) i 2021 Wave 2.

 

Prestanda och stabilitet

● Partial Records i listor – i 2021 Wave 2 implementeras Partial Records i listor som innebär att bara de fält som visas hämtas från databasen vilket gör att listor i klienten laddar snabbare.

● Column Store Index – Utvecklare tillåts nu att skapa Non-Clustered Column Store Index (NCCI) istället för SIFT-index. Fördelen med NCCI är mindre låsningar, snabbare bokföring och mindre lagringskostnad.

● Inmatning av data – tidigare väntade gränssnittet på att servern var klar innan användaren kunde gå till nästa rad vilket skapade upplevelsen att tangenttryckningar tappades bort. I 2021 Wave 2 tillåts användaren gå till nästa rad tidigare för att mer snabbt och effektivt kunna mata in data över flera rader.

● Stabilare jobbkö – jobbkö transaktioner används för att schemalägga processer i bakgrunden. I 2021 Wave 2 har flera förbättringar skett, det finns nu en ny undantagshantering för jobbkön, felhantering sker i en ny session och jobbkön använder implementationen av schemaläggare. Användare ska kunna schemalägga ett jobb/rapport och vara säker på att jobbet antingen körs, eller att de blir aviserade om att det inte gick och varför.

 

Utveckling (AL)

● Prestandaprofil i debugger – nu kommer utvecklare vid snapshots även få med information om hur lång tid kod tar att exekvera, vilket är ett komplement vid felsökning.

● API mot Azure Blob Storage – utvecklare kommer få ett gränssnitt för att kunna arbeta mot Azure Blob Storage vilket ger enklare och mindre komplex kod då detta hanteras out-of-the box.

● API mot Microsoft 365 – utvecklare kommer få ett gränssnitt för att skriva mot t.ex OneDrive vilket underlättar när filer/dokument ska delas mellan medarbetare i organisationen.

● Gruppering vid bokföring – Microsoft har tagit bort beroendet av Invoice Posting Buffer och ersatt detta med ett interface vilket ger möjligheter att hantera och lösa komplexa scenarier även via extensions.

● Schemaändringar i PTE – i Wave 2 kan PTE:er laddas upp med synkronisering i ForeSync vilket ger utvecklare möjlighet att vid behov ändra datamodell i efterhand.

● Bättre stöd för bildhantering – utvecklare får nu fler funktioner för hantering av bilder.

 

Administration

Det sker även nyheter i 2021 Wave 2 gällande administration. Följande punkter är några exempel på dessa nyheter:

● Hantera beroenden – nu hanteras uppdateringar av beroenden (en app som är beroende av en annan app) automatiskt. Detta strömlinjeformar och snabbar upp processen vilket betyder mindre nertid för kund.

● Arkivering av data – ny funktionalitet arkiverar data vid komprimering av transaktioner och tillåter export till CSV vilket ger möjlighet att minska storleken på databasen, men samtidigt spara data för analys och uppföljning.

● Kopiera miljöer – ökad flexibilitet kring hantering av miljöer och kan vara användbart vid acceptanstester och felsökning.

 

 

Detta är ett axplock av förändringar som sker i 2021 Wave 2. Tveka inte på att ta kontakt med oss om det är något du undrar över!