Nya regler från 1 april – omvänd skattskyldighet för viss elektronik Nya regler från 1 april – omvänd skattskyldighet för viss elektronik

Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Marketing från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Nya regler från 1 april – omvänd skattskyldighet för viss elektronik

Nya regler från 1 april – omvänd skattskyldighet för viss elektronik

05 mars 2021

Den 1 april träder nya regler i kraft för omvänd skattskyldighet på viss elektronik. Det innebär att köpare och säljare behöver vara extra uppmärksamma vid inköp eller försäljning av dessa varor. Det är finansdepartementet som föreslår att omvänd skattskyldighet ska införas på mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. För att de nya reglerna ska tillämpas ska det totala beskattningsunderlaget överstiga 100 000 kr per utsänd faktura.

Right facing arrow Fortsätt läsa
Nya regler från 1 april – omvänd skattskyldighet för viss elektronik

Omvänd skattskyldighet på viss elektronik från april

Den 1 april träder nya regler i kraft för omvänd skattskyldighet på viss elektronik. Det innebär att köpare och säljare behöver vara extra uppmärksamma vid inköp eller försäljning av dessa varor. Det är finansdepartementet som föreslår att omvänd skattskyldighet ska införas på mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. För att de nya reglerna ska tillämpas ska det totala beskattningsunderlaget överstiga 100 000 kr per utsänd faktura.

 

Omvänd skattskyldighet innebär att köparen, istället för säljaren, ansvarar för att redovisa den utgående momsen på transaktionen. Principen används idag framförallt på internationella transaktioner men även vid nationell försäljning av särskilda varor och tjänster, som exempelvis byggtjänster.

Förslaget vill minska förekomsten av momsbedrägerier där säljaren debiterar moms som de sedan aldrig redovisar, samtidigt som köparen gör avdrag för den. Med de nya reglerna ska den här sortens bedrägerier inte vara möjliga.

Vem behöver tänka på det här?

Vid försäljning

Om du säljer varor som innefattas av de nya reglerna (alltså mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer) och summan av dessa artiklar överstiger 100 000 kr per utsänd faktura måste du ha koll på att dessa fakturor redovisas med omvänd skattskyldighet. Samtidigt är det så, att säljer du samma varor och summan på beskattningsunderlaget inte överstiger 100 000 kr per utsänd faktura, ska du inte tillämpa den nya regeln. Då redovisar du som vanligt 25% moms på din försäljning. Det här gör det hela lite krångligt, eftersom samma artikel skulle kunna redovisas med omvändskattskyldighet men också inte.

Ett exempel:

Låt oss säga att du har sålt bärbara datorer för 200 000 kr och du ska delfakturera din försäljning. Den ena fakturan ligger på 101 000 kr medan den andra ligger på 99 000 kr, då ska fakturan på 101 000 kr hanteras med omvändskattskyldighet medan den andra, på 99 000 kr, inte ska göra det.

Vid inköp

I de fall du köper in IT-utrustning som lyder under den nya momsregeln så behöver du kunna byta momsmall på vissa inköpsfakturor även det beroende på om beskattningsunderlaget överstiger 100 000 kr per utsänd faktura eller ej.

 

Om du har ett externt fakturahanteringssystem så behöver du säkerställa med den leverantören att det är förberett för de nya reglerna när de skickar in informationen i Business Central. För produkter som är helt integrerade i Business Central, som ExFlow eller Continia, är det inget du behöver kolla upp. Då hanteras det som att det hade varit i Business Central direkt.

Hur kan du lösa problemet?

Jo, arbetar du i Business Central Online så kommer det finnas stöd för de nya reglerna i nästkommande version. SweBase, en app som du har i ditt Business Central Online, kommer hantera omvänd skattskyldighet vid försäljning av viss elektronik, du behöver bara märka ut de artiklar som berörs med en särskild momskod så hjälper appen dig att få rätt momssats i din redovisning. Det är en av fördelarna med att välja en affärslösning i molnet. Två gånger om året uppgraderas du automatiskt, du får funktionalitet som bland annat hanterar nya lagar och regler utan extra kostnad.

 

För dig som arbetar i äldre versioner av Business Central OnPrem eller NAV så kommer det inte lösas av sig självt. Har du många fakturor som kommer upp i gränsvärdet för den elektronik som berörs, behöver det hanteras. Vi på NAB kan hjälpa dig med en mer automatiserad lösning men då krävs en kundanpassning. Känner du att det rör sig om någon enstaka faktura kanske det är smidigast att hantera det manuellt, när den fakturan ska skickas. Ta gärna kontakt med oss om du behöver råd.

Tips på hur du kan ta dig vidare

Börja med att reda ut om du berörs av de nya reglerna och i vilken utsträckning. Behöver du hantera det ur ett försäljningsperspektiv, lägger du upp en ny momskod som används på artiklar som i vissa fall ska redovisas med omvänd skattskyldighet för viss elektronik. Du vill inte använda samma momskod som du brukar använda eftersom du i det här fallet ska redovisa med omvänd skattskyldighet ibland och ibland inte.

 

Idag heter momskoden i vår standarduppsättning VORED (Varor oreducerad) alt. 25V för vanlig varuförsäljning med 25 % moms. Skapa upp en ny momskod som heter, exempelvis IT-VORED alt. IT-25V med 25 % moms, gå igenom ditt artikelregister och plocka upp den nya momskoden på de artiklar som berörs. På så vis öronmärker du dina elektronikartiklar och kan hålla isär dessa från din ”vanliga” försäljning och hantera dessa separat. Du behöver även lägga upp en ny moms produktbokföringsmall för att kunna hantera den omvända skattskyldigheten, döp den exempelvis till IT-VORED OMV alt. IT-25V OMV och ange 25% men med momsberäkningstyp: ”Omvänd EG-moms”.

 

Behöver du endast hantera detta ur ett inköpsperspektiv räcker det med att du lägger upp en ny moms produktbokföringsmall för att kunna hantera den omvända skattskyldigheten om du erhåller inköpsfakturor där det framgår att detta han använts, döp den exempelvis till IT-VORED OMV alt. IT-25V OMV och ange 25% men med momsberäkningstyp: ”Omvänd EG-moms”.

Så här kommer det hanteras i nästa version av Business Central

För dig som uppgraderas med Business Central Online i april kommer du få en automatiserad hantering. När du märkt ut dina elektronikartiklar med IT-VORED alt. IT-25V kommer systemet känna av dessa artiklar och summera beskattningsunderlaget på fakturan för att se om det överstiger 100 000 kr, gör det de, så byter systemet momskod åt dig till omvänd skattskyldighet (IT-VORED OMV alt. IT-25V OMV) och det blir rätt både i momsrapporten och redovisningen.

 

Har du frågor? Kontakta oss, så hjälper vi dig gärna.