P27, ny betalningsplattform på väg att lanseras! - NAB Solutions P27, ny betalningsplattform på väg att lanseras! - NAB Solutions

Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Marketing från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / P27, ny betalningsplattform på väg att lanseras!

P27, ny betalningsplattform på väg att lanseras!

15 oktober 2021

Det händer grejer hos bankerna, en ny betalningsplattform är på väg att lanseras. Vad innebär det för er som kunder?

Right facing arrow Fortsätt läsa
Uppdatering kring P27

P27 är ett gemensamt projekt mellan de största bankerna i Norden och har som syfte att skapa en gemensam plattform för att hantera betalningar. Bankerna har inlett den så kallade transformationsprocessen och har börjat göra utskick till sina kunder om de kommande förändringarna. Betalningar ska i och med införandet av den nya plattformen skickas i filformatet ISO20022, även kallat Pain. Inbetalningsfiler och återrapportering av utbetalningar sker i formatet Camt054. Exakt när de tidigare filerna kommer upphöra att gälla kommer kommuniceras från bankerna.

 

För våra kunder som har Business Central Online innebär P27 ingen större påverkan, Pain-formatet finns som standard i appen Swebase, som alla våra svenska kunder har installerat, och kan parametersättas i Girotypen. Även för inbetalningsfiler och återrapportering av utbetalningar finns stöd för det nya filformatskravet. Swebase utvecklas löpande efterhand bankernas eventuella krav på förändringar i filformaten uppkommer. Kontakta oss om ni vill ha hjälp med parametersättning.

För kunder som har NAV2016 eller senare finns Pain-formatet i Swebase. Kontakta oss så hjälper vi till med parametersättning och testkörning av filer till banken.

Funktionen för återrapportering av utbetalningar med Camt054 finns i NAV2017 och senare versioner.

 

För versioner av NAV tidigare än 2016, behövs ett tillägg i koden för att kunna skicka och ta emot betalfiler till banken i de nya formaten. Kontakta oss för att planera in detta uppdrag.

Inläsning av inbetalningar med Camt054 finns inte i någon version upp till BC14, även här behövs ett tillägg i koden. Kontakta oss för att planera in detta uppdrag.

Kontakta oss!

Behöver du hjälp för att vara redo inför P27?