Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Analys med Power BI blir ännu viktigare i tuffa tider

Power BI – ett analysverktyg att lita på

I osäkra tider och när ekonomin i omvärlden känns oviss blir det mer viktigt att arbeta med analys och uppföljning för att kontinuerligt följa hur ert företag mår och vart möjlighet till förbättring och effektivisering finns. Power BI är ett fantastiskt verktyg för de företag som vill ta kontrollen över sin uppföljning. Med ett engagemang att förstå plattformen finns alla möjligheter att arbeta med ett rapporterings-och analysverktyg som gör siffror till något greppbart att ta beslut ifrån. Inte att glömma, så får ni ett datadrivet underlag som baseras på er verksamhet.

Power BI kan användas av alla

Power BI är verktyg som används av olika företag från olika branscher och det kan implementeras för olika funktioner på ett företag. Det är inte bara ekonomin i en verksamhet som kan analyseras även om det många gånger mynnar ut i någon form av ekonomisk uppföljning men det går att skapa datamodeller för att undersöka korrelationer från olika datakällor och se hur dessa samverkar. Hur många procent går er försäljning av badshorts upp när SMHI visar fint väder? Det är såklart bara ett exempel för att på ett enkelt sätt illustrera möjligheterna med Power BI.

Ofta öppnas en ny värld när du förstår hur Power BI fungerar och det sätter också igång tankarna på vilken typ av uppföljning ni vill utveckla. För varje nyckeltal eller graf i din dashboard går det att ”drilla” sig ner och fördjupa sig i siffrorna. Hur kommer det sig att det ser ut så här för er just idag?

Power BI – tre sätt till analys

Power BI är ett intuitivt och dynamiskt verktyg som kan anpassas efter er verksamhet och den analys och rapportering ni vill ha. Lite enkelt beskrivet kan vi dela in uppföljningen i tre olika lager.

1. Dashboards – en första nivå av övergripande uppföljning

På er egen Dashboard går det att följa era nyckeltal som visualiseras på ett överskådligt och lättbegripligt sätt. Den här vyn kan vara intressant för er ledning, en avdelningsansvarig, försäljnings- eller lagerchef att ta del av, de som vill ha en övergripande koll på verksamheten. Följ era nyckeltal och mål, se vilka mål ni når upp till eller vart ni avviker. Har ni överskridit ett värde eller behöver ni följa upp en annan avvikelse? Klicka er vidare till rapporter för att analysera närmre.

2. Rapporter – dyk ner i siffrorna

I rapporterna går du djupare in på dina siffror för att ta reda på vad som hänt. Det här delen med djupare analys kanske du lämnar vidare till en annan i verksamheten med bättre insyn inom just det området. Det kan vara en controller, en säljare eller någon helt annan beroende på vad din rapport visar. Ibland kanske det inte finns en färdig rapport som förklarar exempelvis en avvikelse – använd då Excel mot samma Power BI data som rapporterna.

3. Excel – vänd och vrid på dina siffror igen

Just att Power BI är en del av Microsofts breda produktportfölj gör att integreringen till Excel alltid finns där. Datat som finns i Power BI går att ta ut till Excel för att göra ad-hoc analyser och dra ut precis den information som behövs för din analys. Excelrapporten kan sparas och publiceras i Power BI tjänsten om ni vill använda den igen eller om någon kollega också ska kunna använda den.

Power BI tillsammans med Microsoft 365 och Dynamics 365

Med Microsofts breda utbud av affärsapplikationer kommer nya spännande möjligheter att integrera Power BI med andra appar ur både Microsoft 365 och Dynamics 365 portföljen. Många företag använder sig redan av produkter ur Microsoft 365 som Word, OneDrive, Outlook eller Excel, genom att addera Power BI får du ett verktyg som kan visualisera informationen som finns i apparna och göra det till rapporter att fatta beslut i från. Den nära integreringen mellan Power BI och Microsoft 365 gör att du nu också får en nära koppling mellan Microsoft 365 och Excel. Så det du nu följer upp i Excel kan enkelt följas och arbetas med i Power BI.

Power BI och Power Platform

Om vi tänker ännu bredare så kan Power BI nu tillsammans med Power Platform skapa nya roliga trix för att få uppföljningen mer integrerad i organisationen. Här är ett smart exempel. Tänk dig att du vill hålla extra koll på ett nyckeltal, ditt nyckeltal får inte överskridas med ett visst värde. Sätt då en ”markering” vid ditt nyckeltal, exempelvis när värdet överskrider 100 000 kr så triggas en händelse. Om värdet skulle överskrida ert mätvärde så kanske det går iväg ett mail till en kollega som behöver kolla upp varför värdet har överskridits. Här går det att skapa olika flöden som drar igång vid olika händelser. Med Power BI och Power Platform blir möjligheterna till kontroll, rapportering och kul uppföljning nästan obegränsade.

Vill du veta mer, hör av dig till oss så hjälper vi dig gärna.