Prisjusteringar från 1 april på Microsofts Cloud-produkter - NAB Prisjusteringar från 1 april på Microsofts Cloud-produkter - NAB

Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Marketing från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Prisjusteringar från 1 april på Microsofts Cloud-produkter

Prisjusteringar från 1 april på Microsofts Cloud-produkter

19 januari 2023

Från 1 april kommer det att ske en prisuppdatering för Microsofts globala Cloud-produkter. Prisjusteringen beror på det senaste årets makroekonomiska förändringar och hur det påverkat värdet på olika valutor.

Right facing arrow Fortsätt läsa
Prisjusteringar från 1 april på Microsofts Cloud-produkter

Nya priser från 1 april

Från 1 april kommer det att ske en prisuppdatering på Microsofts globala Cloud-produkter. Prisjusteringen beror på det senaste årets makroekonomiska förändringar och hur det påverkat värdet för olika valutor. Därför kommer priset i Euro (EUR), den danska och norska kronan (DKK) (NOK) att justeras med +11%. Det brittiska pundet (GBP) justeras med +9% och i Sverige, sker en justering på +15% för den svenska kronan (SEK).

Enhetlig prisbild globalt

Prisuppdateringen är en effekt av det som händer i världen och hur det påverkat den globala ekonomin, där valutan i förlängningen också påverkats. Den svenska kronan har tappat i värde och jämförs priser mellan länder på Microsofts Cloud-produkter och hur olika valutakurser står sig mot den amerikanska dollarn skiljer det. Microsoft strävar efter att ha en harmoniserad prisbild som stämmer överens oavsett vart i världen du väljer att investera i produkterna. Därav justeras nu priserna i flera länder för att ligga i linje med den amerikanska dollarn så att priset är mer enhetligt globalt.

Hur och vem påverkar det?

Justeringarna börjar som sagt att gälla fr.o.m. den 1 april 2023 och kommer att påverka alla kunder som ligger i molnet. De kunder som har en On Prem licens eller underhållsavtal påverkas inte i dagsläget, däremot påverkas driften – om driften sker i vårt Azure. För dig som valt att binda licenserna på 12 eller 36 månader och redan betalat, där perioden löper över den 1 april, börjar de nya priserna att gälla först när licensperioden förnyas.

 

Prisjusteringen innefattar drifts- och licensavgifter från Microsoft. NAB justerar inte priset på appar eller supportavtal.

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till din närmsta kontaktperson på NAB eller vårt Customer Service team, de hjälper dig sedan vidare till det kundteam du tillhör. Du når dem på support@nabsolutions.se eller via telefon 0470-530000.