Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Så arbetar du med KYC på bästa sätt!

Så arbetar du med KYC på bästa sätt!

12 april 2024

Know Your Customer innebär att samla nödvändig information om kunder för att säkerställa att det inte sker någon olaglig ekonomisk aktivitet på bekostnad av ert företag.

Right facing arrow Fortsätt läsa

Know your Customer

Know Your Customer innebär att samla nödvändig information om kunder för att
säkerställa att det inte sker någon olaglig ekonomisk aktivitet på bekostnad av ert
företag. Att arbeta med KYC är oerhört viktigt och dina anställdas kunskap kan avgöra
om just ditt företag drabbas av kriminalitet eller inte. Nedan hittar du enkla sätt att börja
arbeta med KYC!

Kundidentifikation: När du onboardar nya kunder, samla då in och verifiera deras
identitetshandlingar, såsom pass, körkort eller nationellt id-kort. Se till att dokumenten är
giltiga och uppdaterade.

Customer Due Diligence (CDD): Genomför noggrann kontroll av kunder för att
bedöma deras riskprofil och typ av verksamhet. Detta kan innebära att man samlar in
ytterligare information om kundens inkomster, affärsaktiviteter eller finansiella
transaktioner.

Kundkommunikation: Kommunicera KYC-krav och procedurer tydligt till kunderna för
att underlätta överlämningen av information. Var beredd att svara på frågor och hjälpa
till med eventuella problem!

Rapportera misstänkt aktivitet: Rapportera alla misstänkta aktiviteter eller
transaktioner till lämpliga myndigheter i linje med lagar och din organisations policyer.
Riskbedömning: Utför en riskbedömning inför alla nya kunder för att bedöma risken att
ekonomisk aktivitet sker.

Dokumentation och registerföring: Skapa register över kundinformation, due
diligence-processer och transaktionshistorik. Se till att all dokumentation är uppdaterad
och tillgänglig för myndigheter eller revisioner.

Vem är ansvarig? Ibland kan ärenden kring ekonomisk aktivitet falla mellan stolarna,
och alla tror att det är någon annan som är ansvarig. Därför är det viktigt att varje
företag har tydliga regler och tillvägagångssätt för hur, till vem, och vad som ska
rapporteras.

Börja arbeta med KYC idag för en säkrare marknad som tar avstånd från ekonomisk
brottslighet. Vill du läsa mer om hur du skyddar ditt företag mot penningtvätt?
Klicka här

Fler inlägg i samma kategori

21 maj 2024

4 tips för att hitta rätt ERP-system!

Right facing arrow Fortsätt läsa

21 maj 2024

Microsoft Dynamics 365 har utsetts till det bästa ERP-systemet år 2024!

Right facing arrow Fortsätt läsa

23 april 2024

Tre nyheter i Power Platform

Right facing arrow Fortsätt läsa
close
Hör av dig!

Osäker? Hör av dig så hjälper vi dig hitta rätt!

Vill du prata med en expert?

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i e-post.