Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Säkerhet först med Business Central och Microsoft Trust Center

Säkerhet först med Business Central och Microsoft Trust Center

08 december 2023

IT-säkerhet är viktigt inom alla branscher men inom vissa är det absolut nödvändigt. Med Microsofts produkter finns det mycket stöd inbyggt i applikationerna och molnlösningarna vilket gör att även du får hjälp av systemen med kontroll och säkerhet.

Right facing arrow Fortsätt läsa

Inom finans- och försäkringsbranschen?

Tveka inte på att kontakta oss om ni vill ha en trygg och säker ekonomiplattform som hanterar redovisningen för ert bolag.

Kontakta oss Läs mer om Business Central

Hög säkerhet i IT-systemen prioritet för finans- och försäkringsbranschen

Om du verkar inom finans- och försäkringsbranschen är efterlevnad av lagar och regler direkt avgörande för verksamheten. Du behöver ta hänsyn till högre instanser som Finansinspektionen, GDPR-direktiv och andra interna policys och ha flexibiliteten att anpassa dig när omvärlden förändras. Mycket handlar om att ha en hög säkerhet och kontroll på er data, att aktivt jobba med dataskydd och sekretess samtidigt som lagar och regler efterlevs.

Rätt person ska se rätt sak 

När vi pratar compliance behöver vi bland annat säkerställa att rätt personer ser och har tillgång till rätt saker. Det gäller över alla applikationer och är en grundläggande del av GDPR. Att styra hur och vem som ser er data och även plocka bort användare när de slutar eller byter roll är därför ett krav. 

Dataklassificering 

Vilken data hanterar ni i ert affärssystem? Det är viktigt att arbeta med dataklassificering för att säkerställa att olika sorts data hanteras på olika sätt. Känslig information ska hanteras extra varsamt och ha ett säkert skydd, för att hindra informationen från att spridas. Utifrån det behöver ni också bestämma vem i organisationen som ska ha tillgång till vad.

Business Central och Microsoft hjälper dig med Compliance

Det är svårt att hålla koll på allt men med rätt produkter får du stöd i säkerheten som finns inbyggd i produkter och tjänsterna. Om vi kikar på Microsoft, så bygger deras produkter och tjänster på säkerhet, sekretess, dataskydd, compliance och transparens. Det är grundläggande i deras erbjudande och det hjälper dig en bit på vägen.

Behörighetsuppsättningar 

Behörighetsuppsättningar innebär att du sätter en behörighet på de som arbetar i Business Central vilken bestämmer vad användaren ska se. Det gör att fel person inte kommer åt delar i systemet de inte ska ha tillgång till.

Microsoft 365-konto 

När inloggningar till ert ERP-system styrs via ett Microsoft 365-konto, har ni en centraliserad plats att hantera vilka som kommer in i systemet. Skulle ni använda fler applikationer från Dynamics 365 som Sales, Customer Service eller annat räcker det med att gå in på en plats och plocka bort användaren för att det ska slå igenom i hela Microsoft-lösningen.

Microsoft Trust Center 

Microsoft Trust Center är hela Microsofts apparat kring IT-säkerhet för de produkter och molntjänster som erbjuds. Produkterna utvecklas för att kunder ska uppnå mer i sina verksamheter, och det sker med produkter byggda på säkerhet, integritet, dataskydd, sekretess och transparens, vilket är ledorden Microsoft har. Det är svårt att konkurrera med den tid, de resurser och pengar Microsoft lägger på IT-säkerhet, det finns helt enkelt inte samma medel att använda ute hos bolagen.

Läs mer om Microsoft Trust-center här 

För dig som är ute efter kontroll och säkerhet i molnet, tveka inte på att kontakta oss för att veta mer.  

Inom finans- och försäkringsbranschen?

Tveka inte på att kontakta oss om ni vill ha en trygg och säker ekonomiplattform som hanterar redovisningen för ert bolag.

Kontakta oss Läs mer om Business Central
close

Kul att du är intresserad av våra produkter! Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig och hjälper dig komma vidare!

Var vänlig och fyll i ditt förnamn.

Var vänlig och fyll i ditt efternamn.

Fler inlägg i samma kategori

18 april 2024

Fyra nyheter i Dynamics 365 Business Central

Right facing arrow Fortsätt läsa
molnbaserat affärssystem

22 januari 2024

Molnbaserat affärssystem – Så förbereder du dig inför projektet

Right facing arrow Fortsätt läsa

14 december 2023

Lagerhantering förenklas med Business Central

Right facing arrow Fortsätt läsa