Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / SmartApps Docs – lär dig mer om dina appar!

SmartApps Docs – lär dig mer om dina appar!

22 februari 2021

Du visste väl om att SmartApps Docs finns? Om inte, så är det hög tid att du klickar dig vidare för att ta en titt, i synnerhet om du är en appanvändare. Använder du appar som Parrot vid avtalsfakturering, StoryPoint för projektverksamhet eller Badger när du ska analysera med Power BI finns en plats att leta mer information på. På SmartApps Docs finns hjälp kring hur du kommer igång men också mycket annat om dina appar. Det är en perfekt plats för dig eller din nya kollega som behöver lära sig mer om hur funktioner i er affärslösning fungerar.

Right facing arrow Fortsätt läsa
SmartApps Docs – lär dig mer om dina appar!

En samlingsplats för dokumentation av dina appar

Du visste väl om att SmartApps Docs finns? Om inte, så är det hög tid att du klickar dig vidare för att ta en titt, i synnerhet om du är en appanvändare. Använder du appar som Parrot vid avtalsfakturering, StoryPoint för projektverksamhet eller Badger när du ska analysera med Power BI finns en plats att leta mer information på. På SmartApps Docs finns hjälp kring hur du kommer igång men också mycket annat. Det är perfekt för dig eller din nya kollega som behöver lära sig mer om hur olika delar i er affärslösning fungerar.

Enkel navigering mellan appar och avsnitt

När du kommer in på Docs hittar du en meny ute i vänstra hörnet där du lätt navigerar dig mellan de olika apparna och avsnitten. Du kan läsa vad apparna gör och varför det är bra att använda sig av dessa i Business Central. Du får snabbt en överblick av vad SmartApps erbjuder och det är enkelt att klicka sig vidare för att läsa mer om varje app.

 

På SmartApps Docs finns en uppbyggd struktur som underlättar för dig när du letar bland de olika avsnitten. De appar vars funktionalitet är mer avancerad som StoryPoint, Badger eller Spider innehåller mer information än de appar vars funktionalitet är enklare. Varje app följer samma struktur vilket gör det enkelt att använda portalen. Till höger i vyn hittar du en snabbmeny som leder dig till rätt rubrik under respektive avsnitt.

SmartApps Docs för att komma igång eller lära sig mer

Om du är helt ny kan du börja med avsnittetGetting Starteddär finns inställningar och annan grundläggande information om hur du kommer igång med din app. Se till att få inställningarna rätt redan från början. Fortsätter du nedåt i listan kommer du till avsnittetUser Guidedär du, likt en manual, får en förklaring till hur du arbetar med ett förbestämt arbetsflöde. Här visas inte alla ”om och men” som finns för olika verksamheter men User Guiden visar hur du på ett enkelt sätt använder appen för att få ut det som förväntas av den.

 

Om du däremot kan grunderna men vill gräva lite djupare i hur du använder appen, går du direkt till avsnittetHow To. Under How To får du förslag på effektiva arbetsflöden men även tips på hur du kan få ut mer värde av funktionaliteten i appen. Tipsen och notiserna är tydligt utmärkta för att du ska hitta dessa vid rätt arbetsflöde.

 

Du kan också hitta vad de olika fälten i appen betyder. Ofta finns det väldigt många fält i Business Central och det är svårt att veta vad alla innebär men under avsnittetPages Overviewfår du alla fält specificerade, precis som du får när du hovrar över fälten inne i appen.

Avsnitt för att vara uppdaterad på vad som händer

Vid en ny Wave sker uppdatering och buggrättning av din app. Det är förändringar i funktionalitet som är värdefull att hålla koll på och den innebär oftast positiva förändringar när du arbetar. Se till att veta vad som har rättats, tillkommit eller ändrats. Under flikenRelease Notesser du alltid det senaste förändringarna i din app.

 

För dig som kanske kikar runt på andra appar att använda till ditt Business Central finns ett avsnitt som kallasPrerequistieshär ges förutsättningar för vad som krävs om du ska arbeta med appen. Slutligen, underLegalhittar du svar på dina juridiska frågor.

 

För att kika själv, gå till SmartApps Docs här