Brexit lämnar EU - Det här bör du tänka på i Business Central Brexit lämnar EU - Det här bör du tänka på i Business Central

Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Marketing från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Storbritannien hanteras efter årsskiftet som land utanför EU – det här bör du tänka på i Business Central

Storbritannien hanteras efter årsskiftet som land utanför EU – det här bör du tänka på i Business Central

03 december 2020

Den 31 januari i år lämnade Storbritannien EU, det som även kallats Brexit, och valde därmed att avsluta sitt medlemskap i den Europeiska unionen. Med tanke på att det är en särskild händelse så har det krävts tid för att utträdet ska ske. EU och Storbritannien kom överens om ett utträdesavtal vilket medförde en övergångsperiod som upphör den 31 december 2020. Efter sista december hanteras därför inte Storbritannien som ett EU land längre utan som övriga länder utanför EU.

Right facing arrow Fortsätt läsa
Storbritannien hanteras efter årsskiftet som land utanför EU - det här bör du tänka på i Business Central

Övergångsperioden slut sista december 2020

Den 31 januari i år lämnade Storbritannien EU, det som även kallats Brexit, och valde därmed att avsluta sitt medlemskap i den Europeiska unionen. Med tanke på att det är en särskild händelse så har det krävts tid för att utträdet ska ske. EU och Storbritannien kom överens om ett utträdesavtal vilket medförde en övergångsperiod som upphör den 31 december 2020. Efter sista december hanteras därför inte Storbritannien som ett EU land längre utan som övriga länder utanför EU.

För företag

För företag som handlar med Storbritannien kommer all form av handel att framöver betraktas som export eller import och inte som handel med annat EU land. Det gör att du som företag behöver redovisa din moms annorlunda. Bland annat ska inte handeln rapporteras på en periodisk sammanställning utan deklareras till Tullverket och redovisas som inköp eller försäljning med land utanför EU på momsdeklarationen. Framöver kan inte heller reglerna om distansförsäljning tillämpas eftersom försäljning av varor som transporteras till privatpersoner i Storbritannien kommer ses som export.

 

Informationen är hämtad frånSkatteverkets webbplatsoch där kan du läsa mer om Brexit och hanteringen av import- och exportvaror. Hos Skatteverket hittar du också information om vad som händer när köp eller försäljning med brittiska företag påbörjats innan 31 december 2020 och avslutats efter.

Brexit och Business Central

För dig som arbetar i Business Central innebär Storbritanniens utträde att du behöver göra ett par ändringar i ditt system.

Momsmallar

Det första du behöver göra är att se över dina momsmallar. Eftersom allt från och med 2021-01-01 ska rapporteras som export behöver du ändra från EU till EXPORT på dina brittiska kunder och leverantörer. När du ändrar inställningar kommer all aktivitet som sker efter ändringen att få de nya momsinställningarna.

 

Just vid övergångsperiodens slut kan det bli knöligt med de inköp och den försäljning som sträcker sig över årsskiftet. Här behöver du vara extra observant för att din redovisning ska bli rätt.

 

Låt oss förklara. Om du har en inköpsorder som registreras innan årets slut med artiklar som hämtar EU-mallens inställningar för moms så kommer den momssatsen inte att stämma överens om leverantörsfakturan för inköpsordern anländer efter årsskiftet. För har du ändrat inställningarna till EXPORT den första januari, så matchar inte artiklarnas momssatser på inköpsordern och inleveranserna den momsmall som nu ligger på leverantörsfakturan. Det gör att du kommer få fel när du ska koppla en inleverans och bokföra artiklarna på leverantörsfakturan.

Det här behöver du göra

När du får din leverantörsfaktura och ska koppla inlevererade artiklar behöver du ändra tillbaka till Momsrörelsebokförings mall EU på leverantören så att momsen stämmer. Sedan hanterar du leverantörsfakturan, för att ändra tillbaka till exportinställningarna när leverantörsfakturan är färdighanterad. De inköp eller den försäljning som påbörjats innan årsskiftet ska också färdigställas enligt de reglerna och därav hanteras som en kund eller leverantör med EU inställningar.

 

I en del fall kan det bli aktuellt att delavsluta en order som en EU order för att sedan fortsätta med resterande delar som en exportleverans efter årsskiftet. Gällande försäljningsorder och försäljningsfakturor behöver ni därför vara extra noggranna med att fakturera redan gjorda EU-leveranser med bokföringsdatum 2020 så dessa hamnar rätt i din momsrapport.

I tabellen länder och regioner

En annan inställning du behöver justera hittar du i tabellen Länder/regioner. Här behöver du avaktivera att Storbritannien tillhör EU men också ta bort att Storbritannien ska vara med på intrastatrapporteringen

 

Ett tips är att färdigställa alla transaktioner innan du avaktiverar Storbritannien som EU land. Dock behöver du vara observant kring hela perioden runt årsskiftet så att inköp eller försäljning över 2020 och 2021 hamnar rätt i redovisningen.