Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

I lågkonjunktur blir er uppföljning affärskritisk

I lågkonjunktur blir uppföljning ännu viktigare

Nu är det viktigare än någonsin att på ett seriöst sätt följa upp sin verksamhet för att undvika onödiga ekonomiska risker. Världsläget kan kännas ostabilt men med ett kompetent system för uppföljning låter du din data berätta för dig hur verksamheten mår och hitta vägar till att bli effektivare med era resurser. Om det skulle behövas. Att uppmärksamma de negativa trenderna i tid blir ännu viktigare för att ta informerade beslut kring hur ni agerar framåt. För att lyckas med sin uppföljning behöver ni ha koll på er data. Här är 5 av de vanligaste utmaningarna företag upplever när de ska följa upp sin verksamhet.

5 problem med uppföljning som sabbar din lönsamhet

1. Tappar kontrollen med manuell uppföljning av alla artiklar

Känslan av att inte ha riktig koll är otroligt stressande. Omsättningen sjunker men vår försäljning ökar, varför är det så? Vart sticker våra kostnader i väg? Hur länge har våra varor legat i lager och vilka artiklar binder bara upp kapital? Att få veta vilka artiklar som är mest populära och om prishöjningen som skedde i början av året var smart eller inte, är något företag borde vilja ha svar på. Känslan säger dig något men du har ingen data som visar att den känslan stämmer.

Tidigare gick det bra att följa upp er försäljning med hjälp av Excel men nu med 100-tals olika produkter, produktkategorier, varumärken är det nästan omöjligt att hålla koll. Att veta vilka inköp som är smartast, vad som ger bäst marginaler eller hur ert lager ska optimeras är svårt och behöver baseras på aktuella data från er verksamhet.

2. Kan inte omvandla datat till strategier

Alla företag sitter egentligen med all information ”inom sig” men vet inte hur de ska omvandla det till strategier. Våra IT-system innehåller otroliga data om kunder, kundernas beteende, verksamheten och allt som rör den, men många gånger kommer den inte till nytta. Datat känns svårt att förstå, vilket inte är konstigt eftersom den inte är sammanställd på ett sätt där uppföljning är syftet.

3. Datat är utspridd över olika system

Många företag arbetar i flera system som bygger den totala IT-lösningen och datat finns därav på olika ställen. Vi hittar det i affärssystemet, lagersystemet eller kassasystemet och det gör det svårt att få en samlad bild av hur verksamheten mår eftersom datat inte är relaterat till varandra. Vi ser inte hur verksamhetens olika delar samverkar, samtidigt gör den mänskliga faktorn att risken för fel ökar när vi måste sammanställa allt underlag manuellt varje gång vi ska leverera vår rapport.

4. Uppföljning av fel saker

Ett annat vanligt scenario är att företag arbetar aktivt med uppföljning men ser egentligen inte det de vill. Det är vanligt för de som arbetar i enklare affärssystem där uppföljning följer med som en del av systemet. Ofta är det en standardrapport där särskild filtrering eller integrering av siffror från andra system inte är möjlig och det går inte att utvecklas i sin uppföljning med tiden.

5. Tidskrävande och krånglig rapportering

Det blir ytterligare ett problem att rapportera vidare till en VD, ledning eller styrelse eftersom du varje gång behöver leta i olika system, klippa och klistra med datat för att få ihop din sammanställning. Det är både osmidigt och tidskrävande. Underlaget blir också statiskt och det är svårt att fördjupa sig i siffrorna om något avviker. Det gör att det också kan vara knepigt att svara på följdfrågor kring rapporten.

Business Intelligence reder ut era frågetecken

Ett svar blir att använda sig av Business Intelligence (BI) och vad är det? Business Intelligence är ett samlingsbegrepp för processer, metoder, tekniker och datorbaserade verktyg, som företag eller organisationer kan använda för att bättre förstå sin verksamheten eller ett affärsområde. Det sker genom att BI-verktyget samlar data från olika datakällor som är relevanta för ditt företag och omvärlden runt det. Analysen som görs från de insamlade källorna blir då datadrivet till skillnad från tidigare när analysen var byggd på logiska regler och flödesdiagram. Datan som samlas in och analyseras ska stödja organisationer i sitt beslutsfattande när det visualiseras för att bli enklare att förstå. Ett otroligt verktyg att fatta rätt beslut ifrån.

Så välj en lösning som bygger på Business Intelligence för att förstå verksamheten och allt som påverkar den. Ett system för uppföljning som är intelligent med mycket möjligheter, som är flexibelt så att du kan växa tillsammans med det. Om det bygger på Business Intelligence kan det läsa av data från olika källor och förklara informationen på ett sätt som du förstår, så att du kan göra diffusa siffror till tydliga strategier vilket gör dig och din verksamhet bättre.

Behöver ni hjälp att hitta den lösningen? Vi hjälper er gärna.