Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Vad är AI för Microsoft?

Vad är AI för Microsoft?

28 november 2023

Microsoft har under många år arbetat med att genom AI förbättra produkter och tjänster genom att öka funktionalitet, användarvänlighet och kreativitet. Vår långsiktiga vision är även att använda AI för att förbättra människors liv och arbete, samt att bidra till en förbättring av både samhälle och vetenskap.

Right facing arrow Fortsätt läsa
Vad är AI för Microsoft

AI tekniken hjälper inom en rad olika områden

AI tekniken som sådan lämpar sig väldigt väl för att användas inom flertalet scenarios. Till att börja med kan AI hjälpa till att skapa mer användarvänliga och kreativa gränssnitt men också genom att generera helt ny data såsom text, bilder och ljud baserat på naturligt språk. AI kan också hjälpa till att analysera stora mängder data och hitta mönster, trender, förutsägelser och insikter. Ett centralt område för våra affärslösningar är att hjälpa till att optimera processer och resurser, till exempel genom att planera, schemalägga och allokera uppgifter. Ett exempel på detta är Microsoft Sales Copilot, som minskar tiden som ägnas åt rutinuppgifter och hjälper säljare att bli mer effektiva.

Utöver detta kan AI även hjälpa till att automatisera uppgifter som annars skulle kräva manuellt arbete, till exempel utföra vissa delar inom en process eller att interagera med andra system. AI kan slutligen hjälpa till att fatta rätt beslut genom att ge datadrivna rekommendationer, råd eller förslag.

AI – din digitala assistent

Vi har för ambition att bygga in AI och s k copilots inom samtliga våra molnlösningar. En copilot kan ses som en digital assistent som hjälper och guidar användaren att bli mer effektiv inom affärsprocesser och produktivitet. Ett exempel på det är Microsoft 365 copilot som hjälper dig att skapa innehåll och kommunicera med hjälp av AI där man till exempel ber copilot att skriva ett mail eller skapa en presentation.

AI är även en stor hjälp för utvecklare som bygger lösningar på vår molnplattform Azure. Där finns AI-tjänster som möjliggör för utvecklare att snabbare skriva programkod men också att bygga in AI funktionalitet i de system och lösningar man bygger.

Sex principer för att utveckla ansvarsfull AI

Om man blickar framåt så ser vi att AI kan hjälpa oss att skapa smartare, mer kreativa och mer produktiva lösningar för olika utmaningar och behov. En viktig aspekt av vårt arbete inom AI är att säkerställa en ansvarsfullhet och etik inom denna teknologi. Vi ser sex principer för ansvarsfull AI: rättvisa, tillförlitlighet och säkerhet, sekretess och säkerhet, inkludering, transparens och ansvarsskyldighet. Dessa principer vägleder internt vår design, utveckling och distribution av AI samt tydliggör hur vi samarbetar med andra aktörer inom AI-området. Som en del av detta erbjuder vi också verktyg och vägledning för att hjälpa våra kunder att använda AI på både ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Fler inlägg i samma kategori

AI i Dynamics 365

08 december 2023

AI i Dynamics 365

Right facing arrow Fortsätt läsa
AI i Power Platform

06 december 2023

AI i Power Platform

Right facing arrow Fortsätt läsa
AI i Business Central Online

30 november 2023

AI i Business Central Online

Right facing arrow Fortsätt läsa