Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Vad innebär AI

Vad innebär AI

23 november 2023

Artificiell intelligens (AI) är ett omfattande begrepp inom datavetenskap och teknik som syftar till att skapa datorprogram och system som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. AI är en tvärvetenskaplig disciplin som kombinerar element från datavetenskap, maskininlärning, neurovetenskap, lingvistik och andra områden för att skapa intelligenta enheter och program.

Right facing arrow Fortsätt läsa

Här är några nyckelkomponenter och aspekter av vad AI innebär:

Maskininlärning:

Maskininlärning är en gren inom AI som fokuserar på att utveckla algoritmer och tekniker som gör det möjligt för datorer att lära sig från data och erfarenheter. I stället för att programmera specifika instruktioner för varje uppgift kan maskininlärningssystem tränas på data och använda denna information för att fatta beslut och förutsäga framtida händelser. AI används för att analysera stora datamängder och extrahera insikter och mönster som människor kanske inte kan upptäcka på egen hand. Detta är särskilt viktigt inom områden som affärsanalys och beslutsfattande.

Generativ AI:

Generativ AI, eller generativ artificiell intelligens, är en del av artificiell intelligens (AI) som fokuserar på att skapa nya data eller innehåll baserat på mönster och regler som den har lärt sig från befintliga data. I stället för att bara analysera eller klassificera data, försöker generativ AI producera nytt innehåll som är likt det som den har tränats på. Generativ AI använder olika tekniker och modeller för att uppnå detta, inklusive neurala nätverk och maskininlärning.

Naturlig språkbehandling (NLP):

NLP är en del av AI som handlar om att göra det möjligt för datorer att förstå, tolka och generera mänskligt språk. Det används i applikationer som chatbots, översättningstjänster och textanalysverktyg.

Djupinlärning:

Djupinlärning är en underkategori av maskininlärning som involverar neurala nätverk med flera lager. Det har varit mycket framgångsrikt inom bildigenkänning, taligenkänning och andra områden där stora datamängder och komplexa mönster behöver hanteras.

Självständig inlärning:

I framtiden förväntas AI-system kunna lära sig och förbättras över tid utan människlig inblandning. Detta kallas självständig inlärning och är ett viktigt mål för AI-forskning.

 

AI har redan haft en djupgående inverkan på många aspekter av vårt dagliga liv och företagsverksamhet. Den fortsätter att utvecklas och har potentialen att förändra vår värld ännu mer i framtiden genom att förbättra effektiviteten, automatisera uppgifter och öka vår förmåga att lösa komplexa problem. AI är ett spännande och dynamiskt område som ständigt utvecklas och erbjuder många möjligheter för innovation och framsteg.

Fler inlägg i samma kategori

11 juni 2024

Microsofts stora AI-satsning i Sverige

Right facing arrow Fortsätt läsa
AI i Dynamics 365

08 december 2023

AI i Dynamics 365

Right facing arrow Fortsätt läsa
AI i Power Platform

06 december 2023

AI i Power Platform

Right facing arrow Fortsätt läsa