Vi summerar 2022 och blickar ut över 2023 - NAB Solutions Vi summerar 2022 och blickar ut över 2023 - NAB Solutions

Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Marketing från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Vi summerar 2022 och blickar ut över 2023

Vi summerar 2022 och blickar ut över 2023

07 februari 2023

Det är nytt år, 2022 är över och vi är redan i början av februari 2023. Vad hände förra året? Hur tänker vi framåt? Hur påverkade kriget i Ukraina oss och våra kunder? Tillsammans med vår VD Johan Adenmark försökte vi summera 2022 och dela med oss av tankar, planer och förväntningar på 2023.

Right facing arrow Fortsätt läsa
Vi summerar 2022 och blickar ut över 2023
Det är nytt år, 2022 är över och vi är redan i slutet av januari 2023. Vad hände förra året? Hur tänker vi framåt? Hur påverkade kriget i Ukraina oss och våra kunder? Tillsammans med vår VD Johan Adenmark försökte vi summera 2022 och dela med oss av tankar, planer och förväntningar på 2023.

2022 blev ett tufft år för många

2022 har varit ett år med flera utmaningar. Coronapandemin har fortfarande påverkat världen, samtidigt som Rysslands överfall på Ukraina har fått stora följdeffekter, börjar Johan. Självklart värst för Ukrainas befolkning men omvärlden har påverkats av högre energipriser, inflation och störningar i logistikflöden då våra samhällen inte varit rustade för att hantera flera kriser samtidigt.

 

En stor majoritet av NAB:s kunder har dock hanterat situationen väl och fortsätter att utvecklas, precis som NAB. Trenden att flytta affärslösningar till molnet har stärkts och det har varit en stor efterfrågan på moderna lösningar för att jobba smartare. Mer än 70% av NAB:s Business Central kunder var vid årets slut i molnet, berättar han.

NAB fortsatte att växa under 2022

NAB har under året fortsatt att växa med fler duktiga medarbetare som vid årets slut var strax under 90, fortsätter Johan. Även ekonomiskt har NAB nått sina mål med en tillväxt på över 20% och en marginal på över 10%. Våra appar, under varumärket smartapps, har också fortsatt växa. Extra kul att nästan 40% av användarna är utanför Sverige. Under året har vi också vunnit vår första affär i USA, en milstolpe.

NAB etablerar sig i USA under 2023

2023 kommer bli ett intressant år. Vi är övertygade om att trots osäkerheten i världen finns det stora möjligheter att fortsätta utveckla NAB. NAB Solutions Inc är startat och vi kommer starta upp en etablering i USA med egen personal. Vi har också börjat året med att vinna en affär i Afrika vilket också är väldigt kul, berättar han.

 

Det finns också mycket att göra i Sverige, digitalisering och automatisering är områden som kommer fortsätta växa. NAB:s satsning på lösningar byggda på Microsofts Power Platform börjar ta fart och kommer med största sannolikhet accelerera under 2023.

 

Vi ser självklart fram emot att träffa er våra kunder och samarbetspartners under 2023 på våra kundträffar, virtuella och fysiska, och berätta mer vad vi gör för att bättre kunna hjälpa er att nå era mål, avslutar Johan.