Leveransvecka - NAB Solutions Leveransvecka - NAB Solutions

Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Marketing från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Att tänka på när du väljer leveransvecka

För att du ska få en så smidig onboarding som möjligt av ditt paket, så finns det ett par punkter du ska tänka på när du väljer din leveransvecka:

Kom i fas

För att undvika dubbelarbete vid bytet behöver du vara i fas med din bokföring samt dina reskontror. Om din leveransvecka är i en pågående momsperiod behöver du skapa en momsrapport för att avsluta den pågående momsperioden i ert nuvarande system, innan du tar ut SIE filen. Vi kommer inte göra någon komplettering av uppgifter efter att du skickat in uppgifterna för migrering. Vår rekommendation är därför att du inte arbetar i ditt gamla system efter du skickat in filerna till oss, utan kommer igång med Business Central direkt.

Gå igenom register

När du börjar i ditt nya system är det alltid skönt att starta med uppdaterade och aktuella register. Därför rekommenderar vi att du går igenom dina kund–, leverantörs- och artikelregister. Ta bort eventuella dubbletter och ej aktuella poster innan du exporterar filer och skickar in till oss. Detta gäller även register för projekt och kostnadsställen eller om du har andra dimensionslistor.

Avsätt tid

För att du ska vara så säker och trygg i programmet som möjligt vid starten kommer vi ge dig utbildning under leveransveckan. Vi går igenom grunderna och flöden i Business Central. Avsätt tid för utbildning och egna uppgifter för dig och de personer som ska arbeta i affärssystemet.

Tidplanen för att hålla leveransveckan

För att affärssystemet ska vara på plats på utsatt tid krävs det att vi följer vår tidplan. Det mesta ligger hos oss, men vissa delar behöver vi din hjälp med. Tidplanen hittar du i ert välkomstmail eller här nedan.

Fredag

Sista datumet för att besvara frågeformulären.

Om migrering av register från tidigare system ska göras, behöver underlag laddas upp på den gemensam filyta senast fredag kl: 17.00.

Underlag: Register i Excelformat – kund, leverantör, leverantörens bankkonto, dimensioner med dess dimensionsvärden, samt er verksamhets logga.

Länk till filytan och formulären finns i ert välkomstmail.

Måndag

Vi börjar med ett gemensamt samtal kl: 9,00 för att stämma av och kicka igång veckan. Därefter installerar och konfigurerar vi ditt StreamLine paket i Business Central utifrån era svar i formulären.

Tisdag

Vi migrerar era register från tidigare system, med det underlag ni levererat till den gemensamma filytan.

Utbildning kommer att hållas online.
Efter utbildningen kommer ni få tillgång till en sandboxmiljö där ni kan genomföra uppgifter på egen hand.

Ni kommer få inbjudningar till alla utbildningstillfällen via teams.

Onsdag

Utbildning kommer att hållas online.
Efter utbildningen kommer det finnas uppgifter som ni kan göra på egen hand.

Ni kommer få inbjudningar till alla utbildningstillfällen via teams.

Om migrering av saldon från tidigare system ska ske, behöver underlag levereras till den gemensam filyta senast onsdag kl: 17.00. Länk finns i ert välkomstmail.

Underlag: SIE4-fil samt Öppen kund- och leverantörsreskontra i Excelformat, från ert tidigare system.

Efter export av SIE4-fil får inget bokföras i ert tidigare system. Då följer inte de transaktionerna med över till Business Central, eftersom underlaget redan är exporterat.

Torsdag

Vi migrerar och slutför konfiguration av ert paket i Business Central.

Fredag

Business Central är redo att börja användas! Vi har ett ”go live call” tillsammans under dagen där ni kommer få tillgång till ert nya system.

Vecka 2

Vi bokar in 2 h där vi sitter tillsammans online och genomför några av era första moment i programmet.

Överlämningssamtal till supporten, i slutet på veckan har vi ett möte där vi summerar ihop leveransveckan. Vi går också igenom hur vår support fungerar och hur ni kan kontakta dem.

Vill du utöka ditt Business Central med mer funktionalitet, kontakta info@nabsolutions.se

Vanliga frågor & svar

Vad innebär en leveransvecka?

Leveransveckan är den tiden som vi effektivt och smidigt förbereder och gör konfigurationen klar för ditt företag. För att du ska kunna komma igång att börja arbeta i Business Central och vi ska kunna garantera att leverera en färdig installation med kompletta register på fredagen i din leveransvecka, är det viktigt att du skickar in informationen senast på angivet datum enligt tidslinjen ovan.

Du och dina kollegor får även utbildning under den här veckan. Vi går igenom flöden och grunder i Business Central och därefter utför ni egna uppgifter i en Sandboxmiljö. Det gör att du lär känna programmet, får större förståelse för Business Central och känner dig trygg och säker vid starten.

När passar det bäst att ha sin leveransvecka?

Se över att en migrering passar in i er tidplan – det är en dålig ide att göra det mitt i ett bokslut eller i en hektisk period, eftersom ni måste klara av att hantera att systemet ”står stilla” ett litet tag. Eftersom det ingår utbildning är det också bra om det är en period där så många som möjligt som ska jobba i systemet kan närvara på utbildningen.

Varför måste jag avsluta min pågående momsperiod?

Om din leveransvecka ligger mitt i en momsperiod så behöver du göra följande steg för att hanteringen av momsen i Business Central ska blir rätt från start: Innan du tar ut SIE-filen och skickar till oss så skapar du en momsrapport och avsluta den pågående momsperioden i ert nuvarande system. Det är viktigt att alla momskonton har saldo 0 när du tar ut SIE-filen. Skriv ut verifikationen och spara momsrapporten.

När du är igång med Business Central och det är dags för momsredovisning så görs en ny momsrapport i BC för resterande period som du slår samman med den redan avslutade perioden när du sedan redovisar momsen. På detta vis får du en korrekt momsredovisning som stämmer överrens med momstransaktioner i BC från start.

Hur vet jag vad som förväntas av mig?

På den här sidan hittar du tidslinjen där du ser hur upplägget för veckan är. Där ser ni också vad det är som förväntas av er. Ni hittar även informationen i välkomstmailet som skickades ut till er.

Vem kan jag kontakta?

Om du har några frågor eller funderingar inför eller under leveransveckan, är du välkommen att kontakta oss på: onboarding@nabsolutions.se

Varför kan jag inte arbeta vidare i mitt gamla system?

Vi rekommenderar att du inte arbetar vidare i ditt gamla system efter du skickat alla filer med saldon till oss. Detta för att du ska undvika att arbeta dubbelt i båda systemen eller få differens i tex bokföringen eller reskontran mellan systemen. I avtalet hjälper vi dig med uppsättningen och starten av ditt företag, men vi kompletterar inte med SIE-filer eller andra register efter leveransveckan är klar. Vilket innebär att om du arbetat vidare med fakturering och bokföring i ditt gamla system får du själv manuellt komplettera detta i Business Central.