Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Agnieszka Szwoch – kunderna blir min drivkraft

Agnieszka Szwoch – kunderna blir min drivkraft

21 februari 2023

Agnieszka Szwoch berättar om sin roll som applikationskonsult och hur en vanlig arbetsdag för henne kan se ut.

Right facing arrow Fortsätt läsa
Agnieszka Szwoch – kunderna blir min drivkraft
Med olika hattar blir arbetet varierat

Min roll som applikationskonsult är bred och har stor flexibilitet, börjar Agnieszka. Det handlar mycket om att hjälpa och råda kunden i olika lägen eftersom kunderna har olika behov, det blir väldigt viktigt att i min roll vara lyhörd och proaktiv, menar hon. En del projekt jag arbetar med är implementationer, medan andra är av mer löpande karaktär. Sen kan jag i det ena projektet vara projektledare och i nästa testledare. Det gör att jag tar på mig olika hattar i de olika projekten och det tycker jag är väldigt roligt, att få gå mellan olika roller.

Jag tycker det bästa med att jobba som applikationskonsult är variationen i arbetet och våra kunder, som blir min drivkraft. Att i varje projekt få utveckla samarbetet med och relationen till dem men också att få jobba med erfarna och otroligt härliga kollegor här på NAB, förklarar Agnieszka.

En dag på jobbet

Mina dagliga arbetsuppgifter blir som sagt att träffa kunder, främst diskutera deras behov, implementera och driftsätta Business Central. Jag håller även workshops och demos, jag arbetar kontinuerligt med att föreslå förbättringar för kunden, genom att komma med nya förslag på funktioner eller hitta ett effektivare sätt för dem att arbeta på, berättar hon.

En vanlig arbetsdag för mig börjar alltid med en så kallad Daily Standup med mitt team. Där går vi igenom vad var och en i teamet har på sin dagsplanering och på vår Standup har vi möjlighet att lyfta om vi funderar över något eller bara behöver stöttning och hjälp. De resterande timmarna av dagen brukar vara fylld med olika kundmöten och projekt. Eftersom rollen är ganska bred så är det stor variation i mitt dagliga arbete, berättar Agneiszka.

Olika roller i olika team, i olika orter gör oss dynamiska i vårt arbetssätt

I alla projekt finns det olika utmaningar, det viktigaste är att säkerställa att det är samma förväntning från båda hållen, både från kunden och från NAB. Det kräver också väldigt tydlig kommunikation, att ligga nära kunden så att kunden känner sig trygg och att vi hör vad kunden säger.

Ett vinnande koncept på NAB är att vi alltid sätter kundens behov i första rummet och att vi arbetar i team så att kunden alltid har tillgång till rätt specialister. Det är också en fördel att här finns olika roller i olika team och på olika orter, det gör oss dynamiska i vårt arbetssätt. Jag skulle även vilja säga att det är ett vinnande koncept att vi arbetar aktivt med att utveckla oss själva och NAB, avslutar hon.