Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / AI i Dynamics 365

AI i Dynamics 365

08 december 2023

Artificiell intelligens (AI) har revolutionerat affärsprocesserna och förbättrat kundupplevelsen inom Dynamics 365, Microsofts kraftfulla svit av affärssystem och CRM-lösningar. Med AI som en integrerad komponent har företag möjlighet att effektivisera sin verksamhet, automatisera uppgifter och skapa mer meningsfulla kundrelationer. Här är en översikt över hur AI används inom Dynamics 365 och dess fördelar:

Right facing arrow Fortsätt läsa
AI i Dynamics 365

Kundinsikter och 360-graders vy

Genom att utnyttja AI kan Dynamics 365 skapa en 360-graders vy av varje kund. Detta innebär att användare kan dra nytta av detaljerade insikter om kundbeteende, preferenser och historik. AI-analys hjälper till att förutsäga vad som kan vara den bästa nästa åtgärd för att förbättra kundrelationen.

Prediktiv försäljning

Med hjälp av maskininlärning och prediktiv analys kan Dynamics 365 förutsäga vilka potentiella affärsmöjligheter som är mest lovande. Detta hjälper säljteam att fokusera sina insatser på de mest lönsamma prospekten och därigenom öka försäljningen.

Kundtjänst och chatbots

AI-drivna chatbots kan användas för att hantera kundinteraktioner och supportfrågor. Dessa chatbots kan förstå och svara på kundförfrågningar på ett naturligt sätt och förbättra effektiviteten i kundtjänsten.

Anpassad marknadsföring

Dynamics 365 använder AI för att analysera kunddata och skapa skräddarsydda marknadsföringskampanjer. Genom att förstå kundens beteende och preferenser kan företag leverera mer relevanta meddelanden och öka engagemanget.

Automatiserade arbetsflöden

Med AI kan Dynamics 365 automatisera repetitiva uppgifter och arbetsflöden. Detta minskar manuellt arbete och ökar produktiviteten.

Dokumenthantering

Dynamics 365 kan använda AI för att extrahera information från dokument, inklusive fakturor och kontrakt. Detta gör det enklare att hantera och organisera viktig affärsinformation.

Underhåll och fälttjänst

Inom området underhåll och fälttjänst kan AI hjälpa till att planera och schemalägga underhållsinsatser baserat på prediktiv analys av utrustningstillstånd. Detta minskar avbrott och förbättrar servicekvaliteten.

Säkerhet och bedrägeribekämpning

AI kan användas för att upptäcka oegentligheter och bedrägerier inom företagsdata och transaktioner, vilket ökar säkerheten och minskar förluster.

Sammanfattningsvis erbjuder AI en mängd fördelar, inklusive förbättrad kundrelation, ökad produktivitet och effektivitet, samt bättre användning av data för att fatta strategiska beslut. Det gör Dynamics 365 till en kraftfull plattform för företag som strävar efter att ligga i framkant av den digitala transformationen och maximera sina affärsmöjligheter.

Fler inlägg i samma kategori

11 juni 2024

Microsofts stora AI-satsning i Sverige

Right facing arrow Fortsätt läsa
AI i Power Platform

06 december 2023

AI i Power Platform

Right facing arrow Fortsätt läsa
AI i Business Central Online

30 november 2023

AI i Business Central Online

Right facing arrow Fortsätt läsa