Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Nya regler om hållbarhetsredovisning – här är allt du behöver veta!

Nya regler om hållbarhetsredovisning – här är allt du behöver veta!

27 februari 2024

Ett nytt EU-direktiv om hållbarhetsredovisning (CSRD) sätter nu nya krav på svenska företag. Tidigare har EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning endast gällt större företag, men nu omfattar reglerna även mindre företag. Det här är del ett i vår serie om hållbarhetsredovisning. Läs vidare för att lära dig mer om EU-direktiv, svensk lagstiftning och hur det kan påverka just ert företag!

Right facing arrow Fortsätt läsa

Nya direktiv kring hållbarhetsredovisning från EU

Ett nytt EU-direktiv om hållbarhetsredovisning (CSRD) sätter nu nya krav på svenska företag.
Tidigare har EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning endast gällt större företag, men nu omfattar reglerna även mindre företag. Känns hållbarhetsredovisning svårt och komplicerat? Det här är del ett i vår serie om hållbarhetsredovisning.

Vad är ett EU-direktiv?

De nya reglerna kring hållbarhetsredovisning kommer från EU, men vad är egentligen ett
EU-direktiv; och hur påverkar det Sverige? Ett EU-direktiv är i korta drag mål och resultat som
alla EU:s medlemsländer måste uppnå. Direktiv är bindande för medlemsländerna när det gäller det resultat som ska uppnås, men det är upp till de enskilda länderna att bestämma hur direktivet ska implementeras i sin nationella lagstiftning.

Hur påverkar EU-direktiv svensk lag?

Efter ett nytt direktiv från EU sker alltid en utredning för att bestämma på vilket sätt direktivet
ska fungera i Sverige. Efter utredningen sker ett slutbetänkande med förslag på eventuella
lagändringar för att uppnå EU:s krav. När det gäller direktivet kring hållbarhet publicerade
Sveriges regering 2023 ett slutbetänkande av utredningen kring hållbarhetsredovisning som
innehöll ett flertal lagändringar. De nya kraven förväntas börja gälla under 2024.

Vad innebär det nya direktivet för svenska företag?

EU-direktivet innebär att fler svenska företag måste lämna mer omfattande information om sitt hållbarhetsarbete. Företag förväntas inkludera information om hur deras verksamhet påverkar olika hållbarhetsfrågor samt hur dessa frågor i sin tur påverkar företagets utveckling, resultat och position. De exakta detaljerna kring vad som förväntas ingå i rapporten kommer att fastställas genom standarder för hållbarhetsrapportering som antas av EU-kommissionen.

Vem påverkas av de nya reglerna?

Även om alla företag måste lämna mer information kräver reglerna att mindre företag som inte tidigare krävdes hållbarhetsrapportera nu måste göra det. Företag som nu omfattas av kraven är:

– Små och medelstora företag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en
reglerad marknad (noterade företag), med undantag för s.k. mikroföretag.
– Mindre onoterade moderföretag i stora koncerner.
– Stora eller noterade dotterföretag och vissa större filialer till tredjelandsföretag som har
en betydande verksamhet inom EU.

Vill du läsa mer om vad en hållbarhetsrapport är och ska innehålla? Läs vidare här!

Du kan läsa mer om EUs nya hållbarhetsdirektiv och CSRD här!

 

Fler inlägg i samma kategori

23 april 2024

Tre nyheter i Power Platform

Right facing arrow Fortsätt läsa

18 april 2024

Fyra nyheter i Dynamics 365 Business Central

Right facing arrow Fortsätt läsa

16 april 2024

Detta tar Jens med sig från Days of Knowledge

Right facing arrow Fortsätt läsa
close
Hör av dig!

Osäker? Hör av dig så hjälper vi dig hitta rätt!

Vill du prata med en expert?

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i e-post.