Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Vad är en hållbarhetsrapport?

Vad är en hållbarhetsrapport?

27 februari 2024

Under 2024 kommer nya regler kring hållbarhetsrapportering gälla för svenska företag, men vad är egentligen en hållbarhetsrapport? Nedan hittar du praktisk information om hållbarhetsrapporter för att underlätta ert arbete med att möta de nya kraven!

Right facing arrow Fortsätt läsa

Vad är en hållbarhetsrapport?

En hållbarhetsrapport, även känd som en rapport om företagens sociala ansvar (CSR) eller
miljö-, social- och styrningsrapport (ESG), är ett dokument som tagits fram av en organisation för att visa dess miljömässiga och sociala effekter. Hållbarhetsrapporter innehåller vanligtvis information om organisationens hållbarhetsstrategi, mål, initiativ och resultatindikatorer relaterade till miljöförvaltning, socialt ansvar och företagsstyrning.

Vad är syftet med en hållbarhetsrapport?

Syftet med en hållbarhetsrapport är att förse intressenter, inklusive investerare, kunder, anställda, leverantörer, tillsynsmyndigheter och samhällen, med transparent och heltäckande information om organisationens hållbarhetspraxis och effekter. Hållbarhetsrapporter hjälper intressenter att bedöma organisationens engagemang för hållbarhet, förstå dess miljömässiga och sociala fotavtryck och fatta välgrundade beslut.

Vad ska en hållbarhetsrapport innehålla?

Det finns flera mallar att hållbarhetsrapportera utifrån, men enligt EU:s nya direktiv krävs det att företag följer samma form: ESRS (The European Sustainability Reporting Standards). Alla
företag som påverkas av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), d.v.s. de nya
EU-direktivet, ska hållbarhetsrapportera utifrån ESRS. Enligt ESRS ska företag rapportera om
klimatpåverkan, föroreningar, vatten och marina resurser, biologisk mångfald och ekosystem,
resursanvändning och cirkulär ekonomi, egen arbetskraft, arbetare i värdekedjan, berörda
samhällen, konsumenter och slutanvändare samt affärsuppförande.

Vill du läsa mer om hur man börjar hållbarhetsredovisa utifrån ESRS? Klicka här!

Du kan läsa mer om EUs hållbarhetsrapportering och ESRS här!

Fler inlägg i samma kategori

23 april 2024

Tre nyheter i Power Platform

Right facing arrow Fortsätt läsa

18 april 2024

Fyra nyheter i Dynamics 365 Business Central

Right facing arrow Fortsätt läsa

16 april 2024

Detta tar Jens med sig från Days of Knowledge

Right facing arrow Fortsätt läsa
close
Hör av dig!

Osäker? Hör av dig så hjälper vi dig hitta rätt!

Vill du prata med en expert?

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i e-post.