Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Tips på relevanta och betydelsefulla ESG-mål för ditt hållbarhetsarbete 2024

Tips på relevanta och betydelsefulla ESG-mål för ditt hållbarhetsarbete 2024

02 april 2024

Är det dags för ditt företag att börja arbeta med hållbarhet men har svårt att sätta upp värdefulla och realistiska mål? Hållbarhetsmål kallas ibland för ESG-mål (Environmental, Social, Governance) och representerar kategorier inom hållbar företagsverksamhet. Här tipsar vi om olika hållbarhetsmål baserat på ESG som är perfekta att utgå från när ni ska påbörja ert hållbarhetsarbete!

Right facing arrow Fortsätt läsa

Environment

Environment är den kategori som rör företagets direkta och indirekta påverkan på miljön
genom exempelvis avgaser, energiförbrukning och transport. Nedan är tre exempel på
mål inom kategorin Environment:

 1. Utsläpp: Minska utsläppen av växthusgaser från verksamheten eller
  leveranskedjan med en viss procent eller mängd.
 2. Grön energi: Öka användningen av förnybar energi för att exempelvis värma era
  kontor eller transportera varor.
 3. Avfallshantering: Minska ert avfall genom återvinning och källsortering.

Social

Social är den del av ESG som fokuserar på organisationers sociala effekter, dels på
arbetsplatsen men också samhället generellt. Nedan är tre exempel på mål inom
kategorin Social:

 1. En inkluderande arbetsplats: Främja mångfalden bland medarbetare och skapa
  en attraktiv arbetsplats där alla människor, oavsett bakgrund, har möjlighet att
  arbeta och växa.
 2. Arbetsklimat: Skapa ett positivt arbetsklimat som främjar medarbetares mentala
  och fysiska hälsa.
 3. Bidra till lokala samhällen: Sätt upp mål för att stödja ekonomisk utveckling,
  utbildning och social välfärd i lokala samhällen där ni har verksamhet.

Governance

Governance, eller Corporate Governance som det också kallas, handlar om styrelsens
roll i företagets hållbarhetsarbete. Nedan är tre exempel på mål inom kategorin
Governance:

 1. Etisk verksamhet: Skapa en etisk affärspraxis med transparens och tydliga
  uppförandekoder.
 2. Riskhantering: Förbättra styrningsprocesser för att identifiera och hindra
  ESG-relaterade risker.
 3. Styrelsens mångfald: Öka mångfalden i styrelsen för att skapa fler perspektiv och
  erfarenheter.
Hur mäter vi hållbarhetsmål?

Förhoppningsvis har du nu fått lite inspiration att sätta upp hållbarhetsmål för just ditt
företag! Men för att jobba med hållbarhetsmålen i vardagen är det viktigt att kunna se
framsteg och eventuella bakslag. Därför är det grundläggande för ett effektivt
hållbarhetsarbete som faktiskt gör skillnad att också skapa mätbara indikationer.

Vill du läsa mer om hur man tilldelar hållbarhetsmål mätbara indikationer? Klicka här!

Fler inlägg i samma kategori

23 april 2024

Tre nyheter i Power Platform

Right facing arrow Fortsätt läsa

18 april 2024

Fyra nyheter i Dynamics 365 Business Central

Right facing arrow Fortsätt läsa

16 april 2024

Detta tar Jens med sig från Days of Knowledge

Right facing arrow Fortsätt läsa
close
Hör av dig!

Osäker? Hör av dig så hjälper vi dig hitta rätt!

Vill du prata med en expert?

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i e-post.