Våra produkter

Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Business Central affärssystem från Microsoft logo Dynamics 365 Sales Professional säljstöd från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Insights från Microsoft logo Dynamics 365 Customer Service från Microsoft logo Dynamics 365 Field Service från Microsoft logo Dynamics 365 Power BI från Microsoft logo Dynamics 365 Power Apps från Microsoft logo Dynamics 365 Power Automate från Microsoft logo

Left facing arrow Nyheter / Så förstår du vad dina kunder behöver!

Så förstår du vad dina kunder behöver!

12 mars 2024

För att lyckas med att bygga starka kundrelationer är det viktigt att förstå vad det är dina kunder behöver. Missförstånd leder ofta bara till tråkigheter och spiller nästan alltid över på förtroendet kunden har för dig som leverantör.

Right facing arrow Fortsätt läsa

Så förstår du vad dina kunder behöver!

Missförstånd mellan leverantör och kund är lika tråkigt för alla inblandade och kan bero på flera olika saker. Men det finns vissa förebyggande steg alla företag kan ta för att skapa de bästa förutsättningar för en god affär. Nedan har vi listat fyra tips för att enkelt förstå vad era kunder behöver idag och även vad dom kanske kommer behöva imorgon!

Gör undersökningar

Genom att göra olika marknads- och kundundersökningar får du en tydlig insyn i vad kunder vill ha och vad som är relevant på marknaden. IT branschen svänger fort, därför är det viktigt att hänga med och snabbt identifiera trender bland kunder och på marknaden.

Skapa möjlighet för feedback

Ha flera olika kanaler för feedback tillgängliga, både för kunder men också för medarbetare på ert företag. På så sätt garanterar ni tydlig återkoppling från kunder och anställda om vad som funkar bra och vilka eventuella förbättringsområden som finns.

Analysera kundbeteenden

Analysera hur kunder interagerar med era produkter och hemsidor. Vart har ni mest trafik? Vad är era kunder mest intresserade av? På så sätt får ni enkelt information om trender och statistik kring vad era kunder är ute efter. Kommer alla kunder som använt produkt A tillbaka och också vill använda produkt B? Notera detta beteende och föreslå för nya kunder produkt A och B direkt.

Samarbeta

Samarbeta och involvera anställda från olika avdelningar, såsom försäljning, kundservice, marknadsföring och produktutveckling, för att förstå kundernas behov. Detta samarbetssätt säkerställer en holistisk förståelse av kundernas krav i hela organisationen.

Med dessa steg får du en djupare förståelse för vad dina kunder behöver vilket minskar risken att onödiga missförstånd sker och ökar chansen för återkommande kunder!

Fler inlägg i samma kategori

12 mars 2024

Förbättra era kundrelationer med dessa fem tips!

Right facing arrow Fortsätt läsa

23 februari 2024

Så skapar du ett framgångsrikt säljteam!

Right facing arrow Fortsätt läsa
molnbaserat affärssystem

22 januari 2024

Molnbaserat affärssystem – Så förbereder du dig inför projektet

Right facing arrow Fortsätt läsa
close
Hör av dig!

Osäker? Hör av dig så hjälper vi dig hitta rätt!

Vill du prata med en expert?

Var vänlig och fyll i ditt namn.

Var vänlig och fyll i e-post.

Regeringen kan slopa krav på sparande av fysiska kvitton

29 januari 2024

Nytt förslag har kommit upp i regeringen om att slopa kravet på att spara fysiska dokument som exempelvis kvitton för företag, så länge de finns sparat i digital form.

Right facing arrow Fortsätt läsa
fysiska kvitton

Möjlig ändring på gång – krav på sparande av pappersdokument kan avskaffas

Regeringen tog under förra veckan beslutet som kan förändra spelreglerna framåt för företagsadministration i Sverige. Ett beslut om en lagrådsremiss som syftar till att avskaffa kravet på att pappersmaterial med räkenskapsinformation ska sparas ett antal år enligt den nuvarande bokföringslagen.

Om den föreslagna uppdateringen klubbas igenom i mars kommer det innebära en betydande förändring för företagare runt om i landet när de inte längre behöver spara fysiska kvitton, fakturor eller andra dokument, så länge dessa finns sparade digitalt.

Effektivisering och modernisering av bokföringslagen

Enligt nuvarande regler måste företag spara räkenskapsinformation i dess originalform under drygt tre år, även om informationen finns sparad digitalt. Om de nya reglerna antas, förväntas de träda i kraft den 1 juli 2024. En ekonomisk beräkning visar på att svenska företag kan spara så mycket som 3,9 miljarder kronor per år, uträkningen ligger också till grund för förslaget.

Regeringen meddelade att beslutet är en del av att uppdatera bokföringslagen. Företagarna har länge kämpat för att göra sig av med den onödiga och föråldrade lagen, och det här beslutet är ett viktigt steg mot modernisering och effektivisering av företagsadministration för svenska företagare.

Fortfarande krav på ordnad bokföring

Men vad händer nu? Kan vi bara strunta i det här med fysiska dokument helt? Inte riktigt. Regeringen har aviserat att beslutet ska tas i riksdagen i början av mars, och det är först när lagen träder i kraft som de verkliga förändringarna kommer att märkas. Notera att skyldigheten att ha en ordnad bokföring inte förändras.

För företagare innebär det inte heller att de kan kasta sina kvitton omedelbart. När lagen väl trätt i kraft kommer det vara möjligt att kassera fysiska kvitton som har överförts till ett elektroniskt format via en app eller liknande. Det är en förändringsprocess som kommer ta tid och kräva nya rutiner för näringslivet, men den potentiella besparingen och förenklingen av administrativa processer är lovande för framtiden. Så håll ögonen öppna för den kommande utvecklingen och de positiva förändringar som kan komma att påverka företagssamhället i Sverige. 

Fler inlägg i samma kategori

21 maj 2024

4 tips för att hitta rätt ERP-system!

Right facing arrow Fortsätt läsa

21 maj 2024

Microsoft Dynamics 365 har utsetts till det bästa ERP-systemet år 2024!

Right facing arrow Fortsätt läsa

23 april 2024

Tre nyheter i Power Platform

Right facing arrow Fortsätt läsa

Molnbaserat affärssystem – Så förbereder du dig inför projektet

22 januari 2024

Att förbereda sig väl inför ett affärssystemsbyte är en viktig del av projektet. Om du vet och har en tydlig plan med vad du bör tänka på när du ska gå till en webbaserad lösning har du alla förutsättningar för att lyckas.

Right facing arrow Fortsätt läsa
molnbaserat affärssystem

Med rätt förberedelser blir det kul att byta till ett molnbaserat affärssystem 

Att förbereda ditt företag för övergången till ett molnbaserat affärssystem är en strategiskt viktig process som kräver noggrann planering och ett engagemang från hela organisationen. Här är några vägledande steg för att säkerställa en så smidig övergång som möjligt:

1. Förstå din nuvarande situation

Inled processen genom att utföra en grundlig analys av din befintliga systemmiljö och de nuvarande affärsprocesserna. Detta kommer att hjälpa dig att tydligt definiera de områden där förbättringar behövs och de specifika krav som ditt företag har. Det här kan du sedan bolla med potentiellt nya partners för att se vad de har för input och hur de ser att det här kan effektiviseras i ditt nya affärssystem.

2. Sätt samman en dedikerad projektgrupp

Skapa en projektgrupp som består av nyckelpersoner från olika avdelningar inom företaget. Denna tvärfunktionella grupp kommer att ge en holistisk syn på företagets behov och säkerställa en bred förståelse för övergången.

3. Utforma en genomtänkt implementeringsplan

Skapa en detaljerad implementeringsplan som inkluderar tydliga tidslinjer, resursallokering och specificerade delmål. Identifiera eventuella utmaningar och utveckla strategier för att hantera dem effektivt. Det viktiga här är att ha resurser tillgängliga vid ett systembyte eftersom det behöver vara en prioriterad aktivitet inom organisationen.

4. Anpassa och integrera

Om ditt företag använder anpassade lösningar eller har integrationer med andra system, se till att dessa är sömlösa och kompatibla med din molnbaserade produkt eller finns det nu bättre och mer kostnadseffektiva alternativ? Genomför nödvändiga anpassningar för att säkerställa en sömlös övergång.

5. Fokusera på datakvalitet och konvertering 

Granska noggrant och rensa din befintliga data för att säkerställa hög kvalitet. Planera och genomför en smidig konvertering av data från det befintliga systemet till din nya molnbaserade produkt för att undvika förlust av viktig information. Har ni dålig kvalité på datat i ert nuvarande system kommer det följa med till ert nya system, om så är fallet behöver du fundera på om en nystart är ett bättre alternativ. Då för ni över era nödvändiga register men lämnar gammal data och börjar om på nytt.

6. Investera i användarutbildning

Säkerställ att din personal är tillräckligt förberedd genom att tillhandahålla omfattande användarutbildning för er nya produkt. Detta inkluderar bekantande med nya funktioner, gränssnitt och förståelse för förändrade arbetsprocesser, se om utbildningar är något som er nya partner erbjuder i själva onboardingprocessen.

7. Grundliga tester

Innan övergången till ett molnbaserat affärssystem är det viktigt att genomföra omfattande tester av systemet för att upptäcka och åtgärda eventuella problem. Involvera användare i testprocessen för att få deras feedback och säkerställa att systemet uppfyller deras behov.

8. Stegvis implementering

Överväg att genomföra övergången stegvis för att minimera eventuella störningar i verksamheten. Starta med mindre kritiska områden och utvärdera resultaten innan du går vidare till mer centrala affärsprocesser. Bolla även det här med den partner som hjälper er att byta system, hur och när påverkas er nuvarande verksamhet som minst.

9. Fokusera på säkerhet

Utvärdera och implementera nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda företagets känsliga data och affärsinformation i den molnbaserade miljön. Se vad produkten ni väljer att byta till har för säkerhet “inbyggd” i sig och vad leverantören erbjuder för tjänster kring säkerhet.

10. Kontinuerlig förbättring av ert molnbaserade affärssystem

Efter implementeringen är det avgörande att kontinuerligt övervaka systemets prestanda och samla feedback från användare. Var redo att göra förbättringar och anpassningar för att säkerställa att systemet fortsätter att möta företagets behov på bästa möjliga sätt.

Genom att följa dessa steg skapar du förutsättningar för en framgångsrik övergång till ett system online, samtidigt som du skapar en positiv och stödjande miljö för ditt företags personal och er verksamhet. 

Business Central Online

Är du fast i en gammal affärslösning?

Vi har hjälp massor av företag att ta klivet upp till Business Central Online. Till slut behöver vi alla ta vår affärslösning dit för att inte fastna i gammal teknik. Missa inte alla möjligheter med molnet.

Läs mer

Fler inlägg i samma kategori

18 april 2024

Fyra nyheter i Dynamics 365 Business Central

Right facing arrow Fortsätt läsa

12 mars 2024

Så förstår du vad dina kunder behöver!

Right facing arrow Fortsätt läsa

12 mars 2024

Förbättra era kundrelationer med dessa fem tips!

Right facing arrow Fortsätt läsa

Säkerhet först med Business Central och Microsoft Trust Center

08 december 2023

IT-säkerhet är viktigt inom alla branscher men inom vissa är det absolut nödvändigt. Med Microsofts produkter finns det mycket stöd inbyggt i applikationerna och molnlösningarna vilket gör att även du får hjälp av systemen med kontroll och säkerhet.

Right facing arrow Fortsätt läsa

Inom finans- och försäkringsbranschen?

Tveka inte på att kontakta oss om ni vill ha en trygg och säker ekonomiplattform som hanterar redovisningen för ert bolag.

Kontakta oss Läs mer om Business Central

Hög säkerhet i IT-systemen prioritet för finans- och försäkringsbranschen

Om du verkar inom finans- och försäkringsbranschen är efterlevnad av lagar och regler direkt avgörande för verksamheten. Du behöver ta hänsyn till högre instanser som Finansinspektionen, GDPR-direktiv och andra interna policys och ha flexibiliteten att anpassa dig när omvärlden förändras. Mycket handlar om att ha en hög säkerhet och kontroll på er data, att aktivt jobba med dataskydd och sekretess samtidigt som lagar och regler efterlevs.

Rätt person ska se rätt sak 

När vi pratar compliance behöver vi bland annat säkerställa att rätt personer ser och har tillgång till rätt saker. Det gäller över alla applikationer och är en grundläggande del av GDPR. Att styra hur och vem som ser er data och även plocka bort användare när de slutar eller byter roll är därför ett krav. 

Dataklassificering 

Vilken data hanterar ni i ert affärssystem? Det är viktigt att arbeta med dataklassificering för att säkerställa att olika sorts data hanteras på olika sätt. Känslig information ska hanteras extra varsamt och ha ett säkert skydd, för att hindra informationen från att spridas. Utifrån det behöver ni också bestämma vem i organisationen som ska ha tillgång till vad.

Business Central och Microsoft hjälper dig med Compliance

Det är svårt att hålla koll på allt men med rätt produkter får du stöd i säkerheten som finns inbyggd i produkter och tjänsterna. Om vi kikar på Microsoft, så bygger deras produkter och tjänster på säkerhet, sekretess, dataskydd, compliance och transparens. Det är grundläggande i deras erbjudande och det hjälper dig en bit på vägen.

Behörighetsuppsättningar 

Behörighetsuppsättningar innebär att du sätter en behörighet på de som arbetar i Business Central vilken bestämmer vad användaren ska se. Det gör att fel person inte kommer åt delar i systemet de inte ska ha tillgång till.

Microsoft 365-konto 

När inloggningar till ert ERP-system styrs via ett Microsoft 365-konto, har ni en centraliserad plats att hantera vilka som kommer in i systemet. Skulle ni använda fler applikationer från Dynamics 365 som Sales, Customer Service eller annat räcker det med att gå in på en plats och plocka bort användaren för att det ska slå igenom i hela Microsoft-lösningen.

Microsoft Trust Center 

Microsoft Trust Center är hela Microsofts apparat kring IT-säkerhet för de produkter och molntjänster som erbjuds. Produkterna utvecklas för att kunder ska uppnå mer i sina verksamheter, och det sker med produkter byggda på säkerhet, integritet, dataskydd, sekretess och transparens, vilket är ledorden Microsoft har. Det är svårt att konkurrera med den tid, de resurser och pengar Microsoft lägger på IT-säkerhet, det finns helt enkelt inte samma medel att använda ute hos bolagen.

Läs mer om Microsoft Trust-center här 

För dig som är ute efter kontroll och säkerhet i molnet, tveka inte på att kontakta oss för att veta mer.  

Inom finans- och försäkringsbranschen?

Tveka inte på att kontakta oss om ni vill ha en trygg och säker ekonomiplattform som hanterar redovisningen för ert bolag.

Kontakta oss Läs mer om Business Central
close

Kul att du är intresserad av våra produkter! Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig och hjälper dig komma vidare!

Var vänlig och fyll i ditt förnamn.

Var vänlig och fyll i ditt efternamn.

Fler inlägg i samma kategori

18 april 2024

Fyra nyheter i Dynamics 365 Business Central

Right facing arrow Fortsätt läsa
molnbaserat affärssystem

22 januari 2024

Molnbaserat affärssystem – Så förbereder du dig inför projektet

Right facing arrow Fortsätt läsa

14 december 2023

Lagerhantering förenklas med Business Central

Right facing arrow Fortsätt läsa

Business Central redovisar tryggt och stabilt transaktioner från alla era IT-system

08 december 2023

Med Business Central gör du verksamhetsprocesser inom olika branscher smartare och effektivare. För finans- och försäkringsbolag fungerar Business Central utmärkt som ekonomiplattform.

Right facing arrow Fortsätt läsa

Inom finans- eller försäkringsbranschen?

Tveka inte på att kontakta oss om ni vill ha en stabil ekonomiplattform som hanterar redovisningen hos er.

Kontakta oss Läs mer om Business Central

En stabil ERP-lösning som kan integreras med alla era system

Bolag inom finans och försäkring har, likt bolag i många andra branscher, en IT-lösning som byggs upp av många olika IT-system för att kunna stödja unika processer och regelverk för just sin bransch. Det är svårt att få allt i ett system när det handlar om stora och komplexa verksamheter. Det gör det superviktigt med bra, stabila och väl fungerande integrationer mellan systemen.

Business Central en kraftfull ekonomiplattform

Business Central hanterar lätt den redovisning ni behöver få gjord. Med möjlighet att ta emot 1000-tals transaktioner från andra system via integrationer, vilket sker både enkelt och smidigt, blir Business Central en bra, trygg och säker ekonomiplattform för banker och försäkringsbolag att arbeta i. Den största fördelen är egentligen att det är enkelt att sköta er redovisning i Business Central trots att det skjuts in mycket data från många olika system.

Partiell moms en del av standardfunktionaliteten

En annan bra sak för dig inom finansbranschen är att uträkningen och bokföringen av partiell moms hanteras automatiskt i systemet och är en del av standardfunktionaliteten i Business Central. Det gör det billigare och enklare att hantera momsen eftersom du inte behöver lägga extra pengar på att bygga funktionen och du får hjälp att räkna ut momsavdraget samtidigt som rätt summor bokförs.

Hantera alla bolag från en vy

Administration och redovisning i många bolag tar mycket tid, du utför samma sak om och om igen fast i olika bolag. Med funktionen för flerbolag kan du plocka ut nyckeltal för bolagen, följa dessa och utföra uppgifter för många bolag, från en vy med ett klick. Du kommer spara tid och sänka din personalkostnad när en person kan göra jobbet för tre, fast på samma tid.

Kontroll över vad som händer i redovisningen

Behöver ni ha extra kontroll på er redovisning? I Business Central går det att arbeta med attestflöden för att säkerställa att viktiga processer blir rätt. Exempelvis kan du lägga ett attestflöde på era utbetalningar för att alltid få ytterligare en kontroll på er betalfil innan den skickas i väg. Det går även att logga vem som gör vad inne i systemet för att få en extra kontroll på det som sker i er bokföring.

Med hjälp av integrationskön, som hanterar alla era transaktioner som går in och ut ur Business Central via andra system, ser ni om någonting har fastnat. Det ger er en bra översikt om något avviker kring era integrationer.

Ta enkelt ut data till andra system

Analys över den data ni har är ett sätt att ha kontroll. Bolag behöver kunna analysera det som händer i verksamheten utifrån de siffror som finns, bland annat i ert affärssystem. Med Business Central är det enkelt att ta ut data för att lägga in i andra system, exempelvis ett analyssystem där du följer upp, analyserar och drar slutsatser kring underlaget.

Vi sammanfattar det hela 

Det finns alltså ett par saker som gör att Business Central passar för dig inom finans- och försäkring.

 • Integreras enkelt med andra system

 • Det är en kraftfull ekonomiplattform som hanterar massor av transaktioner som skjuts in i systemet dagligen

 • Hanterar partiell moms i standard

 • Finns möjlighet att hantera många bolag och agera på händelser från en vy

 • Attestflöden, integrationskö och loggning för mer kontroll

 • Möjlighet att ta ut data för att analyseras i andra system

Sen är hela säkerhetsaspekten en stor del i varför Microsofts lösningar och Business Central passar företag med särskilda krav på kontroll och säkerhet. Det skriver vi mer om här.

Inom finans- eller försäkringsbranschen?

Tveka inte på att kontakta oss om ni vill ha en stabil ekonomiplattform som hanterar redovisningen hos er.

Kontakta oss Läs mer om Business Central
close

Kul att du är intresserad av våra produkter! Fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig och hjälper dig komma vidare!

Var vänlig och fyll i ditt förnamn.

Var vänlig och fyll i ditt efternamn.

Fler inlägg i samma kategori

18 april 2024

Fyra nyheter i Dynamics 365 Business Central

Right facing arrow Fortsätt läsa
molnbaserat affärssystem

22 januari 2024

Molnbaserat affärssystem – Så förbereder du dig inför projektet

Right facing arrow Fortsätt läsa

14 december 2023

Lagerhantering förenklas med Business Central

Right facing arrow Fortsätt läsa

Rätt affärssystem är A och O om du vill arbeta effektivt med många bolag

06 september 2023

Att arbeta effektivt är viktigt om du har flera bolag. Vår flerbolagslösning ger dig rätt överblick och hanterar alla bolag från en vy.

Right facing arrow Fortsätt läsa
arbeta effektivt med många bolag

Vem har kontrollen över vad som händer i era bolag?

För dig som kämpar med administration och redovisning i många bolag så vet du svårigheten i att få till ett effektivt arbetssätt. Hur har du koll på vad som ska göras i varje bolag och vad som blivit gjort? Vilken action ska prioriteras? Med mycket information, många bolag krävs rätt stöd för att underlätta det vardagliga arbetet.

Det viktigaste är att ha ett bra helikopterperspektiv och känna att du har kontroll på “hur ni ligger till” i bolagen. Sen att du kan förlita dig på att affärssystemet är kompetent nog för att hantera en växande verksamhet med växande mängd data, det är egentligen en självklarhet.

Därför passar vår flerbolagslösning dig som redovisar i många bolag samtidigt

1. En kraftfullt lösning som syr ihop helheten

Business Central är ett i grunden kraftfullt system som är byggt för allt från enklare till mer avancerade verksamheter. Med Business Central kan du skicka och ta emot allt från en upp till miljontals transaktioner per år och du går smidigt mellan olika bolag inne i systemet. Det går också att arbeta med både svenska och engelska som språk.

Här finns stora möjligheter att integrera Business Central med andra IT-lösningar vilket är perfekt om du har kringliggande system med branschspecifik information men behöver en stark ekonomimotor som säkerställer att bokföringen blir rätt.

2. Ett system som visar alla bolag från EN vy och ett login

Med vår lösning för flerbolag överblickar du inte bara dina bolag utan kan även hantera dem från en vy. Du behöver också bara ETT login. Plocka fram de nyckeltal du tycker är viktiga följ dem från din startsida. På så sätt tar du enkelt action när du ser att något avviker eller att en uppgift är brådskande. Du sparar tid, mycket tid, när du inte behöver logga in i varje bolag, varje gång du ska stämma av eller göra en uppgift.

3. Ett molnbaserat och säkert system

De säkraste lösningarna ligger idag i molnet. Med mer tid, pengar och resurser än vad de flesta företag har att lägga på IT-säkerhet är Microsoft ett pålitligt alternativ. Här finns resurser för att dygnet runt säkerställa att IT-säkerheten är 100 % mot alla som väljer att ha sina affärslösningar i molnet. Genom att välja molnet och ny teknik framtidssäkrar du din affärslösning samtidigt som du slipper egna servrar eller att betala för 24/7 arbete där ni lägger ut arbetet på en IT-partner.

4. Med uppföljning som gör era siffror till guld

Med Business Intelligence-verktyget Power BI kan du följa upp alla bolag på ett ställe. Få rätt underlag och gräv i din data för att hitta trenderna, se avvikelse och/eller sambanden. I tuffa tider är det ännu viktigare att följa upp verksamheten för att se så ni investerar i rätt saker.

5. 100 miljarder investerar Microsoft i AI

Få affärssystemsleverantörer kan mäta sig med de summor Microsoft har att investera i sina produkter. Nu satsar de stort på AI och att det ska vara en självklar del i deras affärslösningar framåt. I Business Central är AI-tekniken Co-pilot lanserad och redo att hjälpa till med effektiviseringen av ditt dagliga arbete.

Vår flerbolagslösning en del av Dynamics 365

När du väljer Microsofts affärslösning Business Central behöver du aldrig byta system igen. Du får ut mycket i Business Central men kan också bygga på med fler delar inom Dynamics 365 eller Microsofts produktportfölj för att skapa ditt ekosystem. Det kan vara uppföljning, CRM, AI eller andra automatiska flöden som effektiviserar verksamheten. Gränssnittet är välbekant och det går att integrera med andra produkter från Microsoft 365 som exempelvis Outlook eller Excel. Vår nya flerbolagslösning passar dig som arbetar med många bolag och vill bli mer effektiv.

Leveransvecka NAB Solutions
Business Central flerbolagslösning

Inte bara se – Hantera alla bolag från ett login

Vår flerbolagslösning hjälper dig som arbetar i många bolag att arbeta effektivare. Lösningen passar exempelvis företag inom fastighetsbranschen, redovisningsbyråer eller olika typer av koncerner.

Läs mer

Många bolag att redovisa i? Så vet du att du måste byta affärssystem

05 september 2023

Om du jobbar med många bolag vet du att det kan vara krångligt att få till ett arbetssätt som känns effektivt. Här är de fyra vanligaste problemen företag upplever när de är en koncern.

Right facing arrow Fortsätt läsa
Många bolag att redovisa i

När få personer ansvarar för redovisningen i många bolag

För företag där få personer ansvarar för redovisningen i många bolag, är just administrationen något som tar extremt mycket tid, vilket blir till en stor kostnad i längden. Vart tar tiden vägen? Tiden går åt till att utföra repetitiva saker som fakturering, betalningar, rapportutskrifter, avstämningar, leta och samla rätt information, i många olika bolag, dagligen. 

Vad är problemet? Jo, i de flesta enklare affärssystem kan du inte få en lösning som matchar sättet du arbetar på. Det är svårt att få en bra ekonomisk översikt när du har många bolag och mycket ekonomisk information. Det här är ett vanligt problem för exempelvis fastighetsbolag, redovisningsbyråer eller andra bolag med den här typen av bolagsstruktur, att redovisa och rapportera på ett effektivt sätt.

Fyra vanliga problem koncerner dagligen kämpar med

Här är fyra vanliga problem många koncernbolag eller bara företag som arbetar med många bolag samtidigt brukar ha. Känner du igen dig i problematiken? Då kanske det är bäst att börja se sig om efter ett affärssystem som matchar din verksamhet bättre. 

1. Inte tillräckligt kraftfullt ekonomisystem

Här har vi nog det vanligaste problemet. Att kärnverksamheten har vuxit och ekonomisystemet hanterar inte längre behovet som finns i bolagen av effektiv ekonomisk styrning och rapportering. Den ekonomiska informationen har blivit för omfattande, bolagen och de kringliggande systemen för många. Mitt i alla dessa IT-system krävs ett affärssystem som får redovisningen att gå ihop. Det behöver vara starkt och kompetent, för att kunna hantera många integrationer och transaktioner dagligen. 

2. Den rätta översikten finns inte 

Om du ansvarar för redovisningen behöver du se till att inget glöms bort och att saker sker i rätt tid. Betalningar ska göras, rapporter ska skickas in, avstämningar och moms ska stämma samtidigt som faktureringen ska skötas. Om du har många bolag, hur håller du koll på vilken action som är mest brådskande? Hur gör du för att hitta vart du behöver göra den där avskrivningen utan att logga in i varje bolag?

3. Uppföljning från olika system går inte att få samlad 

Oftast finns det stora mängder affärsdata i bolag med den här bolagsstrukturen. Om vi tar fastighetsbolag som exempel så finns fastighetsinformation, information om hyresgäster, hyresavtal, underhållsinformation och finansiella data som ska hanteras, sparas och analyseras. Kan ditt nuvarande IT-system få ihop allt och ge dig ett bra underlag att göra analyser ifrån? 

Här behövs rätt systemstöd för att få ut rapporter och diagram som hjälper er med riktiga analyser. Uppföljning med Business Intelligence verktyg som Power BI kan samla och sammanställa data från olika källor vilket blir lösningen på det här problemet. 

4. AI och automatiseringar – affärssystemet är inte tillräckligt smart 

För att hålla dig konkurrenskraftig är det viktigt att satsa på ett affärssystem som hela tiden strävar framåt. Eftersom dina IT-system idag är avgörande för att verksamheten ska fungera och även vara ett stöd i verksamhetens utveckling behöver det vara förberett för framtiden. AI är det som alla pratar om, även om du inte använder det nu, så bör din systemleverantör aktivt arbeta med att få in AI-teknik i din affärslösning.

En perfekt lösning för dig som ansvarar för många bolag

I tuffa tider är det ännu viktigare att använda sig av rätt systemstöd för att underlätta det dagliga arbetet med redovisning, kontroll och uppföljning. Med Business Central flerbolagslösning får du en kraftfull ekonomiplattform med tydlig ekonomisk översikt att luta dig mot. En lösning där du har kontroll över och kan arbeta med dina bolag från en vy. Det går att bygga vidare med smart uppföljning för att fatta de rätta strategiska besluten som passar verksamheten just nu. Det levereras såklart molnbaserat och säkert.

Leveransvecka NAB Solutions
Business Central flerbolagslösning

Inte bara se – Hantera alla bolag från ett login

Vår flerbolagslösning hjälper dig som arbetar i många bolag att arbeta effektivare. Lösningen passar exempelvis företag inom fastighetsbranschen, redovisningsbyråer eller olika typer av koncerner.

Läs mer

Hörde vi en komplett lösning för lager och logistik?

Vilken nytta får du som kund av att vi har ett aktivt partnerskap med lager- och logistikexperten Qsys? Jo, en sak är att vi kan erbjuda en stark paketlösning. NAB Solutions fokuserar på att skapa nytta i din verksamhet, med det pålitliga affärssystemet Business Central och Qsys ser till att sätta vingar på dina möjligheter i ditt lager- och logistikflöde.

Right facing arrow Fortsätt läsa

Tillsammans med Qsys skapar vi unik kundnytta

Vi vill bara att våra IT lösningar ska fungera, gärna smartare, mer integrerat och på ett sätt som gör att du som kund får allt du behöver i en lösning. För dig som arbetar inom lager och logistik ser vi också att allt fler kunder väljer marknadens bästa ”kinderägg” som uppfyller tre önskningar samtidigt:

 • Ett grymt mångsidigt affärssystem

 • Ett modernt lagerhanteringssystem

 • Ett team kompetenta logistikkonsulter

Så här fungerar det.

Redo att kliva in i en ny, helt färdig lagerlösning?

Vilken nytta får du som kund av att vi har ett aktivt partnerskap med lager- och logistikexperten Qsys? Jo, en sak är att vi kan erbjuda en stark paketlösning. NAB Solutions fokuserar på att skapa nytta i din verksamhet med det pålitliga affärssystemet Business Central och Qsys ser till att sätta vingar på dina möjligheter i ditt lager- och logistikflöde. Effektivare och säkrare plock för pengarna helt enkelt.

–Vi känner stor trygghet i att jobba med Qsys oavsett våra kunders lagerkomplexitet. Vårt samarbete är verkligen ett bevis på att kundnyttan blir maximal när olika spetskompetenser slår sina kloka huvuden ihop. Det säger Carolina Edvinsson, Business Unit Director på NAB Solutions.

Det är kombinationen som gör det – ger mervärdet

Vårt affärssystem Business Central kan förmodligen utses till marknadens bästa val för företag som vill öka både effektivitet och framtida konkurrenskraft när affärerna växer. Du får effektiv administration, beslutstöd i vardagen och underlag för framtida utveckling på en plattform som kan utvecklas i oändlighet. Typ.

Om du vill effektivisera din lagerverksamhet, så är det här den bästa kombinationen. Business Central är designat för att smidigt kopplas samman med Qsys egenutvecklade digitala lagerhanteringssystem, Qpick. Systemet är enkelt att använda, ger bra tryck i arbetet på lagret och är mycket uppskattat av lagerarbetarna som upplever att det blir lätt att göra rätt i alla lägen. Extra plus är att Qpick stärker affärssystemets lagermodul.

Med Qpick börjar resan mot ett effektivare lager

Här är fyra styrkor som du får med Qpicks lösning:

 • Qpick är utvecklat i nära samarbete med de som gör jobbet bland hyllorna

 • Qpick ökar effektiviteten från det att dörren till lagret öppnas fram tills att produkterna ligger klara för transport på lastkajen

 • Det ingår alltid utbildning och support i paketet.

 • Allt levereras till fastpris

Andra fördelar med att koppla Qpick till ditt Business Central 

Det är inte konstigt att Qpick väljs av allt fler företag som vill optimera lager och logistik och få ökad lönsamhet på köpet. Följande kommer göra arbetet för er som arbetar på lager eller med logistik smidigare. 

Lätt att använda från dag ett

Systemet är utvecklat i samarbete med de som gör jobbet på lagret. Det är enkelt och intuitivt att använda vilket skapar både arbetsglädje och bättre effektivitet i jobbet. Det är till en stor fördel när man tar in extrapersonal vid exempelvis semestertider eller säsongstoppar. Den nya personalen behöver då endast en kort introduktion innan de är igång och kan arbeta i Qpick.

Rätt information i realtid

I Qpick är informationen till lagerarbetaren nerskalad och endast den information som behövs i varje givet ögonblick visas på displayen. Det effektiva systemstödet gör att man kan plocka flera order samtidigt, vilket minskar stressen och effektiviserar plockflödet.

Teknik och support i ett paket

Qpick är en enkel men flexibel lösning för hela lagret. Qpick erbjuder hårdvara, mjukvara, standardiserad integration med befintligt affärssystem, wifi-lösning, konsultation om lagerlayout, utbildning och support, allt i ett komplett paket.

Din logistikkonsult ställer alltid upp

Du får det bästa från den digitala världens möjligheter. Men samtidigt tillgång till den mänskliga erfarenheten och kompetensen. Vi talar om Qsys erfarna logistikkonsulter med djup kunskap om hur man skapar en framtidssäkrad lager- och logistiklösning.

Tips på hur du bygger lagret rätt

Vad kan då Qsys duktiga logistikkonsulter bidra med i din lagerlösning? Det finns många beprövade lösningar och strategier som går att kombinera för att omvandla ett lager med växtvärk till ett funktionellt och effektivt lager.

Här kommer några bra tips om hur man får kontroll och bygger in flexibilitet i lagret från början:

 • Mät upp och se över alla ytor

 • Kategorisera ytorna

 • Se över alla lagerförda produkter

 • Skissa upp ställare och hyllor

 • Tänk över lagermärkningen

 • Kategorisera era artiklar

 • Kontinuerlig optimering är A och O

 • Lyssna på experterna, din medarbetarna på lagret!

Alla dessa punkter är konkreta åtgärder som ska samspela i många typer av lager. Det finns ingen magisk knapp att trycka på. Det är ett arbete som kan ta flera månader att få ordning på i ett redan befintligt lager. Bästa metoden att korta denna tid är att planera in för olika scenarier redan från början. Behöver du hjälp med detta arbete, kontakta vår partner Qsys logistikkonsulter redan idag!

Prata med oss på NAB Solution eller  läs mer på Qsys.se

Fler inlägg i samma kategori

18 april 2024

Fyra nyheter i Dynamics 365 Business Central

Right facing arrow Fortsätt läsa

12 mars 2024

Så förstår du vad dina kunder behöver!

Right facing arrow Fortsätt läsa

12 mars 2024

Förbättra era kundrelationer med dessa fem tips!

Right facing arrow Fortsätt läsa